Weryfikacja wymagań rozporządzenia 333/2011

Weryfikacja wymagań rozporządzenia 333/2011

 

System oceny stopnia spełnienia wymagań rozporządzenia 333/2011 przez producentów złomu

 

Produkujesz złom i szukasz jednostki upoważnionej do weryfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z prawem UE?
Twoi kontrahenci wymagają udokumentowania wdrożenia i weryfikacji systemu zarządzania jakością przez zewnętrzną jednostkę kontrolną?
Chcesz zwiększyć wiarygodność Twojej organizacji na rynku?

 

 

Weryfikacja wymagań rozporządzenia 333/2011 w DEKRA


DEKRA realizuje weryfikację systemów zarządzania jakością producentów złomu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady UE nr 333/2011 i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE.
Ocenie podlegają udokumentowane procedury w obszarach określonych przez rozporządzenie, tj. dotyczących m.in.:

  • monitorowania jakości złomu,
  • kontroli przyjęcia odpadów do odzysku,
  • szkoleń pracowników.Co to jest rozporządzenie Rady UE nr 333/2011?


Rozporządzenie Rady UE nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawia kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

 

Na mocy dyrektywy 2008/98/WE przedsiębiorcy dokonujący odzysku złomu mogą samodzielnie ocenić, czy przerabiany złom stanowi odpad.


Rozporządzenie 333/2011 dotyczy:

  • złomu żelaza,
  • złomu stali,
  • złomu aluminium (w tym stopów aluminium).Dla kogo jest weryfikacja wymagań rozporządzenia 333/2011?


System oceny stopnia spełnienia wymagań rozporządzenia 333/2011 przez producentów złomu opracowany został z myślą o:

  • producentach złomu żelaza, stali i aluminium (oraz stopów aluminium),
  • importerach ww. rodzajów złomu,
  • innych organizacjach, które stosują odpad jako wsad w procesie odzysku i/lub prowadzą procesy i techniki przetwarzania zgodnie z rozporządzeniem.


Rozporządzenie nakłada również na importerów złomu obowiązek wymagania od swoich dostawców udokumentowania wdrożenia i weryfikacji systemu zarządzania jakością przez zewnętrzną jednostkę kontrolną.

 

 

Dlaczego DEKRA?


DEKRA Certification jest niezależną jednostką certyfikacyjną upoważnioną do oceny systemu zarządzania jakością w firmach branży obrotu złomem oraz do weryfikacji zgodności ww. systemu z wymaganiami rozporządzenia 333/2011.

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

Zapraszamy do kontaktu z Menedżerem Regionalnym DEKRA, który odpowie na nurtujące Cię pytania...

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...