Wniosek o certyfikację ZKP


 Wniosek o certyfikację - Inspekcja DEKRA

 

 

 

GFX: Flaticon

 

Kontakt » Zakładowa Kontrola Produkcji

FAQ

 po polsku

Za osoby zaangażowane w ZKP uważa się wszystkie osoby, który uczestniczą w projektowaniu, wytwarzaniu (produkcja, zakupy, magazynowanie itd), kontroli i podejmowaniu decyzji dotyczącej wyroby oraz personel zarządzający w przedsiębiorstwie.

W procesie certyfikacji ZKP Jednostka musi przeprowadzić inspekcję we wszystkich lokalizacjach.

 in English

The persons involved in the FPC are all persons who participate in the design, manufacture (production, purchasing, storage, etc.), control and decision-making regarding the products as well as the management personnel in the enterprise.

In the FPC certification process, the Notified Body must inspect all locations.