Nowe obowiązki producentów wyrobów z tworzyw sztucznych

Nowe obowiązki producentów wyrobów z tworzyw sztucznych

05 mar 2021

Wkrótce zacznie obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.


Potocznie zwana jest dyrektywą SUP (Single Use Plastics) lub „dyrektywą plastikową”.Unia Europejska chce dzięki nowym przepisom promować zrównoważoną gospodarkę, opartą o nietoksyczne produkty wielokrotnego użytku, a tym samym zmniejszyć ilość generowanych odpadów.


Nowe wymagania związane są m.in. z produkcją, opakowaniami, informacjami dla konsumentów i recyclingiem. Wiele z nich zacznie obowiązywać już w lipcu 2021 roku.

 


Istotne zmiany w 2021 rokuZgodnie z dyrektywą SUP do 3 lipca br. Polska (oraz inne kraje członkowskie) ma obowiązek wprowadzić w życie przepisy wprowadzające „dyrektywę plastikową”.

W tym samym dniu zacznie obowiązywać zakaz wprowadzania do obrotu następujących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych:

 • sztućce, talerze, mieszadełka i słomki do napojów (z wyjątkami),
 • patyczki higieniczne (z wyjątkami),
 • kubki oraz pojemniki na napoje lub żywność (w tym nakrętki i wieczka) wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropian),
 • patyczki mocowane do balonów (za wyjątkiem balonów stosowanych w przemyśle lub do innych profesjonalnych zastosowań, o ile nie są rozprowadzane wśród konsumentów).

 


Ograniczenia w stosowaniu jednorazowych pojemników na żywność dotyczą styropianowych pudełek i tacek, w które pakowana jest żywność:

 • gotowa do spożycia bez konieczności jej dalszego przyrządzania, podgrzania itp.,
 • przeznaczona do bezpośredniego spożycia (na miejscu lub na wynos),
 • spożywana bezpośrednio z pojemnika.


Wyjątkiem są tutaj paczki i owijki zawierające żywność.

 

 

Produkujesz lub wprowadzasz na rynek UE produkty objęte „dyrektywą plastikową”?

Eksperci DEKRA pomogą Ci w spełnieniu jej wymagań.

Napisz do nas lub zadzwoń: industrial.pl@dekra.com, tel. +48.601.770-068.

 Nowe wymagania dla producentówDyrektywa plastikowa nakłada nowe obowiązki na producentów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Najważniejsze z nich dotyczą:

 

 • zakrętek i wieczek (za wyjątkiem metalowych nakrętek i wieczek z uszczelką z tworzywa sztucznego) – które będzie można wprowadzić do obrotu tylko wtedy, gdy zostaną przymocowane do pojemników tak, by pozostały do nich przytwierdzone podczas całego „etapu zamierzonego użytkowania produktu”,

 

 • butelek PET – które od 2025 roku będą musiały zawierać przynajmniej 25% (a od 2030 roku przynajmniej 30%) tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,

 

 • rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do:
  • pojemników na żywność (gotową do spożycia bezpośrednio z pojemnika, bez dalszej obróbki, na miejscu lub na wynos),
  • paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów (która zawiera żywność przeznaczoną, bez dalszej obróbki, do bezpośredniego spożycia z paczki/owijki),
  • pojemników na napoje o pojemności do 3 l,
  • kubków na napoje, wieczek i pokrywek,
  • lekkich plastikowych toreb na zakupy (tzw. „reklamówek”),
  • chusteczek nawilżanych,
  • wyrobów tytoniowych z filtrami oraz filtrów do wyrobów tytoniowych,
  • balonów (za wyjątkiem balonów stosowanych w przemyśle lub do innych profesjonalnych zastosowań, o ile nie są rozprowadzane wśród konsumentów).

 

Powyższe wymagania zaczną obowiązywać w 2023 i 2024 roku.

 

 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta


Rozszerzona odpowiedzialność producenta obejmuje pokrywanie przez producenta kosztów np. upowszechniania wiedzy, zbierania i sprzątania odpadów, ich transportu i przetwarzania, kosztów wynikających z gromadzenia danych i sprawozdawczości.


Koszty te różnią się w zależności od kategorii produktów i zostały szczegółowo opisane w par. 8. dyrektywy SUP.
Nowe wymogi dotyczące oznakowania produktówOd 3 lipca br. wszystkie wyprodukowane z tworzyw sztucznych (oraz te, w których częściowo występuje tworzywo sztuczne):

 • podpaski i tampony higieniczne oraz aplikatory do tamponów,
 • chusteczki nawilżane przeznaczone do higieny osobistej lub do użytku domowego,
 • wyroby tytoniowe z filtrami oraz filtry do wyrobów tytoniowych,
 • kubki na napoje,

które będą wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą posiadać specjalne oznakowanie.

 


Konsument musi zostać poinformowany o tym:

 • jak należy gospodarować odpadami, lub jakie sposoby unieszkodliwiania odpadów są niewłaściwe w przypadku tego produktu,
 • czy w produkcie występują tworzywa sztuczne oraz jakie negatywne skutki dla środowiska mogą przynieść nieodpowiednie sposoby unieszkodliwienia tego produktu.

 

Oznakowanie musi być widoczne, czytelne i nieusuwalne.

Wyjątkiem jest oznakowanie produktów wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r., na których informacje można umieścić w formie naklejki.


Tekst na oznakowaniu produktów wprowadzanych do sprzedaży na polskim rynku musi zostać napisany w języku polskim.

Analogicznie, tekst na oznakowaniu produktów wprowadzanych do sprzedaży w dowolnym kraju (krajach) UE musi zostać napisany w języku urzędowym tego kraju (krajów).


Szczegółowe, zharmonizowane specyfikacje dot. oznakowania ww. produktów, w tym wzory oznakowań graficznych, znajdują się w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

 

 

Produkujesz lub wprowadzasz na rynek UE produkty objęte „dyrektywą plastikową”?

Eksperci DEKRA pomogą Ci w spełnieniu jej wymagań.

Napisz do nas lub zadzwoń: industrial.pl@dekra.com, tel. +48.601.770-068.

 

 Źródło:

 

Foto: Freepik

 

Kontakt » Certyfikacja wyrobów

T. +48.601.770-068
@ industrial.pl@dekra.com

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...