Testowanie urządzeń bezprzewodowych

Upewnij się, że Twoje produkty i urządzenia bezprzewodowe, w tym moduły radiowe, łączą się, współdziałają i działają prawidłowo.

Specjaliści DEKRA ds. testowania urządzeń bezprzewodowych zapewniają, że Twoje produkty łączą się i współdziałają ze sobą oraz że wykorzystują swoje możliwości radiowe prawidłowo, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

O testach urządzeń bezprzewodowych

Specjaliści DEKRA ds. testowania łączności bezprzewodowej to doświadczeni i kompetentni eksperci, którzy upewnią się, że Twoje produkty bezprzewodowe łączą się prawidłowo i właściwie wykorzystują swoje możliwości radiowe. Usługi testowania łączności i łączności bezprzewodowej są niezbędne, aby zapewnić, że produkty naszych klientów funkcjonują prawidłowo i działają tak, jak zostały zaprojektowane.
Spełnienie wymagań prawnych nie zawsze oznacza, że produkt działa prawidłowo lub że jest kompatybilny ze wszystkimi innymi urządzeniami, z którymi musi się łączyć. Na przykład wiele technologii radiowych ma standardową listę wymagań, które produkty muszą spełnić, aby można było stwierdzić, że korzystają z danej technologii. Dlatego wszystkie produkty, które wykorzystują interfejs częstotliwości radiowej muszą spełniać wymagania funkcjonalne, interoperacyjności i prób terenowych poza podstawowymi wymaganiami regulacyjnymi, aby producenci mogli zagwarantować, że ich produkty są w stanie połączyć się i być w pełni funkcjonalne z innymi produktami lub sieciami publicznymi.
Dokładne i uznawane na całym świecie testy łączności bezprzewodowej i łączności DEKRA pozwalają naszym klientom wejść na więcej rynków, a ich produkty mogą być wyraźnie oznaczone jako urządzenia "kompatybilne", aby uspokoić użytkowników.