Certyfikacja IFS Broker

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych w kanałach dystrybucji

W przemyśle spożywczym pośrednicy, agencje handlowe i importerzy stanowią łącznik między produkcją, a handlem. Dzięki certyfikacji zgodnie z IFS Broker Standard możesz znacznie poprawić komunikację dotyczącą bezpieczeństwa i jakości produktów w całym łańcuchu dostaw, a tym samym spełnić potrzebę klienta i wypełnić wymagania prawne.

Twój certyfikat brokera IFS

Certyfikacja IFS Broker pokazuje Twoim partnerom handlowym, że mogą w pełni na Tobie polegać. Poprawa komunikacji z firmami produkcyjnymi to jeden z głównych celów certyfikacji. Dzięki wdrożeniu funkcjonującego systemu zarządzania jakością według IFS Broker, który jest specjalnie dostosowany do potrzeb firm handlowych, możesz optymalnie realizować ich wymagania.
W ramach certyfikacji nasi eksperci biorą pod uwagę przede wszystkim kluczowe aspekty zarządzania jakością, wybór firm i przegląd ich umów, a także analizę produktu i ryzyka dostarczanych produktów (HACCP). Celem programu jest sprawdzenie bieżących procesów pod kątem ich przydatności i realizacji z uwzględnieniem możliwie najlepszego bezpieczeństwa i jakości żywności. W związku z tym standard IFS oferuje jednolity system oceny przeznaczony specjalnie dla brokerów, który można wykorzystać jako zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.
  1. Uzyskanie informacji (nieobowiązkowe w przypadku audytu wstępnego)
  Wyjaśnienie pytań otwartych i określenie kolejnych kroków.
  2. Audyt IFS na miejscu
  Opisanie systemu zarządzania działającego w firmie, sprawdzenie zdolności jakościowej w stosunku do klientów oraz wdrożenie udokumentowanych stwierdzeń w codziennej działalności.
  3. Sprawozdanie z audytu i ocena
  Ocena wyników wraz z ewentualnymi możliwościami optymalizacji.
  4. Certyfikat i znak
  Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji otrzymasz certyfikat IFS Logistics oraz znak DEKRA (zwykle ważny przez rok).
  5. Ponowna certyfikacja
  Co roku przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny.

  DEKRA to Twój niezależny partner w zakresie certyfikacji IFS Broker

  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym licznym lokalizacjom i krótkim kanałom komunikacji cyfrowej.
  • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów w audytach międzybranżowych.
  • Zapewnij zaufanie swoim klientom dzięki naszemu uznanemu znakowi DEKRA, a tym samym zwiększ swoje szanse na rynku.