Bezpieczeństwo wyrobów do kontaktu z żywnością

Badania laboratoryjne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Producenci wyrobów przeznaczonych do przygotowania, serwowania, przechowywania czy transportu żywności muszą spełnić szereg rygorystycznych norm i przepisów prawnych.

Wymagania różnią się m.in. w zależności od użytego materiału oraz rynku, na jaki będzie wprowadzony wyrób (Polska, Unia Europejska, USA, Azja itd.).

Bezpieczeństwo wyrobów do kontaktu z żywnością w DEKRA

DEKRA pomaga w spełnieniu wymagań prawnych, oferując specjalistyczne usługi badań laboratoryjnych.
Laboratoria DEKRA specjalizują się w przeprowadzaniu zaawansowanych badań m.in. w następujących obszarach:
Tworzywa sztuczne
 • rozporządzenie (UE) nr 10/2011 / rozporządzenie (UE) nr 2018/831 - identyfikacja tworzyw sztucznych za pomocą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni (IR).
Tworzywa poliamidowe i melaminowe
 • rozporządzenie (UE) nr 284/2011.
Ceramika
 • dyrektywa 84/500/EEC.
 • dyrektywa 2005/31/EC.
Papier, karton, silikony
 • rekomendacje niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR).
REACH
 • analiza w odniesieniu do wymagań rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 (identyfikacja substancji SVHC zgodnie z art. 59, ograniczenia wg zał. 17).
RoHS
 • analiza w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2011/65/EU .
Testy mechaniczne i fizyczne
 • np. testy wytrzymałościowe, testy obciążenia, badanie odporności na uderzenia przy swobodnym spadku (Dart Drop Impact Test).
Weryfikacja etykiet na opakowaniach
Zlecając DEKRA przeprowadzenie badania produktów, zmniejszasz ryzyko produkcji / wprowadzenia do obrotu produktów wadliwych oraz narażenia firmy na pogorszenie wizerunku, konsekwencje finansowe i karne.
W odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością DEKRA stosuje dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej oraz krajowe regulacje:
 • niemieckie (LFGB, BedGgstV)
 • francuskie
 • włoskie
 • amerykańskie / USA (FDA CFR 21, 16 CFR 1303 / CPSIA Sec. 101).

Przykładowe testy realizowane w laboratoriach DEKRA

Przykładowe testy parametryczne dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
 • test z 10% EtCH (simulance test)
 • test z 3% HAC
 • test z 95% ETCH (opcional iso-octane)
 • migracja globalna incl. Tenax (wg regulacji UE 10/2011, § 64 LFGB 80.30)
 • określona migracja dla metali ciężkich: kadm, ołów, nikiel, magnez i chrom (wg reg. UE 10/2011, EN-ISO11885)
 • określona migracja dla metali ciężkich: bar, kobalt, miedz, żelazo, lit, magnez i cynk (wg reg. UE 10/2011)
 • testy PAH
 • testy na podstawowe aromatyczne aminy (wg reg. UE 10/2011, § 64 LFGB L.00.00-6)
 • testy sensoryczne (wg regulacji UE 1935/2004, DIN10955)
 • testy opakowaniowe wg 94/62/EG (Cd, Pb, Hg, Cr-VI ) – standard DIN EN ISO11885, DIN EN 1122, DIN 53314, DIN EN 1483
 • formaldehydy - wg regulacji BfR, § 64 LFGB, B 82.02-1 / EN 14184-1
 • migracja olejów mineralnych MOSH + MOA wg reg. HPLC-GC-FID.

Dla kogo jest badanie wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?

Usługi specjalistycznych laboratoriów DEKRA polecamy producentom, importerom i dystrybutorom materiałów (np. plastik, folia, karton, papier) i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA posiada wieloletnie doświadczenie i liczne akredytacje w zakresie badań i certyfikacji w branży rolno-spożywczej oraz realizacji testów laboratoryjnych i auditów specjalistycznych (w tym np. DPI/FRI, Factory Audit).
Dysponujemy własnymi laboratoriami i doświadczonym zespołem ekspertów w obszarze badań chemicznych, bezpieczeństwa i wymagań prawnych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej, Azji i Ameryki.
Pobierz formularz do przygotowania oferty