Badanie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i częstotliwości radiowej (RF)

Globalna sieć laboratoriów badawczych DEKRA i wyspecjalizowani eksperci mogą pomóc Ci w przetestowaniu Twoich produktów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z międzynarodowymi normami. Raporty z badań DEKRA wykazują, że Twoje urządzenia są zgodne z obowiązującymi lub wymaganymi wymogami EMC i RF, przygotowując je do wejścia na rynek i odniesienia sukcesu bez zakłóceń.

Ponadto posiadamy najbardziej kompletną sieć laboratoriów testujących i certyfikujących urządzenia bezprzewodowe na świecie. Dzięki największemu pokryciu w różnych technologiach (GSM/GPRS/EDGE, WCDMA, HSPA, LTE, WiMAX™, Bluetooth®, Wi-Fi®, RFID i NFC) oferujemy prawdziwie kompleksowe podejście do certyfikacji urządzeń telekomunikacyjnych.

Pomiar emisji radiowej i elektromagnetycznej

Prawie wszystkie urządzenia elektroniczne generują pewien poziom niepożądanych zakłóceń. Od urządzeń wymaga się nie tylko pracy zgodnej z przeznaczeniem w środowisku, do którego zostały zaprojektowane, ale także zgodności z maksymalnym limitem generowanych przez nie niezamierzonych zakłóceń. Ponadto muszą być odporne na określony poziom zaburzeń promieniowania elektromagnetycznego zarówno w trybie promieniowanym, jak i przewodzonym.

Od urządzeń wymaga się również, aby legalnie i efektywnie wykorzystywały dostępne spektrum RF oraz zapewniały ochronę zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i mienia, zawsze zgodnie z globalnymi wymogami prawnymi.
Testy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i częstotliwości radiowej (RF), w tym testy OTA (Over The Air Testing) i SAR (Specific Absorption Rate), dokładnie analizują zdolność urządzeń do bezpiecznego i efektywnego działania w pobliżu innych urządzeń elektronicznych lub w obecności emisji elektromagnetycznych.
Wszystkie badania DEKRA EMC i RF odbywają się zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi normami, globalnymi przepisami i specyfikacjami producentów. Nasze usługi testowania EMC i RF mają zastosowanie do wszystkich produktów elektrycznych i elektronicznych, a nasi specjaliści pracują w prawie każdym sektorze, w tym konsumenckim, przemysłowym, medycznym, motoryzacyjnym, wojskowym, lotniczo-kosmicznym, informatycznym i bezprzewodowym.
DEKRA zapewnia badania i certyfikację EMC jako jednostka notyfikowana (NB) na mocy europejskiej dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, pomagając klientom w dostępie do rynków UE i krajów, w tym między innymi USA, Chin, Japonii i Australii. Amerykańska Federalna Komisja Komunikacji (FCC) wpisała DEKRA na listę jednostek oceniających zgodność (CAB), co oznacza, że wszystkie nasze wyniki testów EMC są akceptowane przez FCC, zapewniając naszym klientom dostęp do rynku amerykańskiego. Dodatkowo, jako jednostka notyfikowana, DEKRA jest w stanie stale wspierać klientów, wydając opinię NB zgodnie z dyrektywą RED, jeśli i kiedy ma to zastosowanie.