Certyfikacja ISO PAS 45005

Utrzymanie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas COVID-19

Wśród wielu wyzwań, COVID-19 wymagał od pracodawców szybkiego dostosowania się do dynamicznej i niebezpiecznej sytuacji. Norma ISO PAS 45005 podsumowuje wnioski wyciągnięte podczas pandemii, ustanawiając cenne wytyczne dla utrzymania bezpiecznego miejsca pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO PAS 45005 została zaprojektowana podobnie do innych norm ISO i może być łatwo zintegrowana z różnymi systemami zarządzania w Twojej organizacji, przy niewielkim dodatkowym nakładzie czasu i pracy. Standard dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w czasie pandemii i obejmuje następujące elementy:
  • Ocena ryzyka
  • Zasoby
  • Komunikacja
  • Planowanie
  • Operacje
  • Ocena wyników
  • Doskonalenie (Plan-Do-Check-Act)
Wiarygodne źródło wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają zastosowanie bez względu na wielkość i sektor organizacji, a także bez względu na to, czy firma wznawia działalność po przerwie spowodowanej pandemią, dostosowuje się do „nowej normalności", czy też działa bez przerwy. Audyt oceny ISO PAS 45005 jest szybki i łatwy, ponieważ nasi eksperci mogą go bezproblemowo dołączyć do innego audytu certyfikacyjnego systemu zarządzania, takiego jak ISO 9001, ISO 45001 lub innych. Po zakończeniu audytu dostarczamy raport z naszymi ustaleniami, jak również list potwierdzający wynik oceny.
Skorzystaj z naszego doświadczenia
  • Jesteśmy wykwalifikowanymi audytorami i doświadczonymi ekspertami w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.
  • Posiadamy usprawniony proces audytowania wielu norm systemów zarządzania, maksymalizując korzyści dla naszych klientów i oszczędzając ich czas.
  • Z ponad 40 akredytacjami w naszym portfolio, nasze usługi mogą być dostosowane do Państwa potrzeb.