Certyfikacja REDcert2

REDcert² - System certyfikacji produkcji żywności wg kryteriów zrównoważonego rozwoju

DEKRA umożliwia swoim klientom uzyskanie dwóch certyfikatów REDcert (REDcert-EU i REDcert²) w ramach łączonej procedury certyfikacyjnej.

Niezależna jednostka DEKRA przyznaje certyfikat REDcert² firmom, które w swej działalności zapewniają:
  • ochronę środowiska naturalnego,
  • poszanowanie praw pracowniczych i praw społeczności lokalnych,
spełniając wysokie standardy wymagane od dostawców przez największe koncerny spożywcze (np. Cargill, Coca-Cola, Unilever).

Certyfikacja REDcert² w DEKRA

Co to jest REDcert²?

REDcert² to system certyfikacji zrównoważonego rozwoju w produkcji rolnej. Jego wytyczne obejmują kryteria:
  • środowiskowe,
  • ekonomiczne,
  • społeczne.
System REDcert² uzyskał pozytywną ocenę SAI i uznany jest za równoważny wobec FSA – oceny zrównoważonej produkcji w gospodarstwach rolnych.
Poprzez uzyskanie certyfikatu REDcert² firma zajmująca się produkcją lub przetwórstwem żywności potwierdza, że spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju opracowane przez międzynarodową Inicjatywę na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa (SAI).

Dla kogo jest REDcert²?

Zakres certyfikacji REDcert² obejmuje:
  • przedsiębiorstwa zajmujące się uprawą i skupem surowców rolnych (pierwszy punkt skupu FGP, producenci rolni w ramach FGP),
  • zakłady przetwórcze (cukrownie, olejarnie, młyny, browary i słodownie itp.),
  • firmy handlowe, specjalizujące się w obrocie surowcami, półproduktami i żywnością.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA Certification prowadzi certyfikację produkcji żywności według standardów zrównoważonego rozwoju REDCert² w oparciu o umowę z REDcert.
Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 2000 auditów w branży rolno-spożywczej.