Certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) zgodnie z rozporządzeniem RODO/GDPR

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA pracownicy i pracodawcy w Polsce uzyskują przewagę nad konkurencją i osiągają sukces w całej Unii Europejskiej. Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą egzaminu pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.

Certyfikacja osób w DEKRA

Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą egzaminu pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.
Rozporządzenie RODO/GDPR nakłada obowiązek powołania IOD na wszystkie podmioty przetwarzające dane na dużą skalę.
Co daje certyfikat Inspektora Ochrony Danych od DEKRA?
Certyfikat Inspektora Ochrony Danych przyznany przez DEKRA potwierdza, że osoba certyfikowana posiada:
  • aktualną wiedzę w zakresie europejskich i krajowych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz
  • niezbędne kompetencje, aby pełnić rolę IOD w organizacji, tj. wypełniać powierzone jej obowiązki zgodnie z art. 39 RODO/GDPR.
Inspektor Ochrony Danych otrzymuje potwierdzenie wysokiego poziomu swoich kompetencji w formie certyfikatu wystawionego przez niezależną i renomowaną jednostkę certyfikacyjną.
Jakie wymagania musisz spełnić?
Jak przystąpić do programu certyfikacji IOD?
Jak wygląda proces certyfikacji?
Typ i charakter egzaminu
Terminy egzaminów
Jak przedłużyć ważność certyfikatu?
Cennik certyfikacji IOD
Jakie masz prawa i obowiązki?
Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacji