Certyfikacja ISO 15224

Optymalne zarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia

Europejska norma jakości EN 15224 dostarcza placówkom służby zdrowia wytycznych do skutecznego zarządzania jakością, które są dostosowane do ich specyficznych potrzeb.

Dzięki certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN 15224 potwierdzisz, że ciągła optymalizacja jakości opieki nad pacjentami jest dla Was priorytetem. Już teraz skontaktuj się z nami w sprawie certyfikacji.

Twoja certyfikacja zgodnie z ISO 15224

Jako norma specyficzna dla sektora opieki zdrowotnej ISO 15224 zawiera wszystkie podstawowe wymagania dla systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001, skupia się jednak na potrzebach pacjentów i placówek opieki zdrowotnej w oparciu o najlepsze praktyki branżowe.
Dzięki certyfikacji wg obowiązującej w całej Europie normy EN 15224 otrzymasz wiarygodny i obiektywny dowód na optymalne wdrożenie i zastosowanie systemu zarządzania jakością w celu identyfikacji i minimalizacji ryzyka klinicznego na wszystkich poziomach.
Ponadto udowadniasz, że Twoja placówka spełnia kryteria jakości i bezpieczeństwa najlepszej możliwej opieki zdrowotnej.
Nasi doświadczeni audytorzy niezawodnie towarzyszą Wam w procesie certyfikacji i w 5 krokach sprawdzają skuteczność systemu zarządzania jakością.
Twoja pomyślna certyfikacja zgodnie z ISO 15224 w kilku krokach
1. informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
Spotkanie informacyjne (telefoniczne lub osobiste), spotkanie projektowe na miejscu i przygotowanie do certyfikacji, w tym przegląd dokumentów.
2. Certyfikacja na miejscu
Analiza gotowości z oceną i przeglądem opisu systemu zarządzania, przeglądem udokumentowanych procesów oraz opcjonalnie post-auditem (przegląd działań korygujących).
3. Sprawozdanie z audytu i ocena
Dokumentacja z audytu i ocena praktycznego zastosowania jedenastu cech jakościowych.
4. Certyfikat i Znak DEKRA
Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji otrzymują Państwo certyfikat i znak DEKRA (z maksymalnym terminem ważności trzech lat).
5. Pierwszy audyt nadzorujący
Audyt nadzoru nad realizacją praktyki odbywa się co 12 miesięcy.
6. Drugi audyt nadzorujący
Wielokrotne kontrole praktycznej realizacji normy ISO 15224.
7. Recertyfikacja
Trzy lata po pierwszej certyfikacji, kroki 2- 6 są powtarzane podczas audytu recertyfikacyjnego
Cechy jakościowe ISO 15224
Informacje o ISO 15224

Twój partner w optymalnym zarządzaniu jakością w sektorze opieki zdrowotnej

  • Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia teoretycznego i praktycznego w certyfikacji systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych.
  • Jesteśmy do Twojej dyspozycji w całym kraju, aby dzielić się najnowszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych audytorów.
  • Dzięki naszej niezależnej i uznanej na całym świecie marce ze znakiem DEKRA możesz udokumentować wysoką jakość swojej organizacji na zewnątrz.