Certyfikacja REDcert

System certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy REDcert

Dzięki certyfikacji według standardów REDcert-EU i REDcert² firmy mogą udowodnić, że spełniają wymagania UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, a łańcuchy dostaw można w pełni prześledzić.

Certyfikacja REDcert w DEKRA

Certyfikaty według standardów REDcert-EU i REDcert² są systemami certyfikacji wspieranymi przez organizacje. Ich rozwój był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na certyfikację w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska. Te systemy certyfikacji są obecnie najbardziej znanymi standardami w całej UE. REDcert-EU to standard zrównoważonego wykorzystania biomasy, biopaliw. REDcert² jest stosowany szczególnie w przypadku zrównoważonego wykorzystania surowców rolnych w przemyśle spożywczym i paszowym, jak również materiałowego wykorzystania biomasy w przemyśle chemicznym. Certyfikacja daje firmom z tych sektorów łatwiejszy dostęp do europejskiego rynku biopaliw i związanych z nim dotacji.
Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w certyfikacji według standardów REDcert-EU i REDcert² i dlatego mogą zapewnić Państwu kompetentne i neutralne wsparcie w zakresie certyfikacji.
  1. informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
  Nasi eksperci prowadzą spotkania informacyjne
  2. Audyt certyfikacyjny
  Certyfikacja na miejscu wraz z przeglądem dokumentów
  3. Sprawozdanie z audytu i ocena
  Dokumentacja z audytu i oceny
  4. Certyfikat
  Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji otrzymają Państwo certyfikat
  5. Recertyfikacja
  Audyt recertyfikacyjny odbywa się co 12 miesięcy