Certyfikacja SCC

System zarządzania BHP w branżach o zwiększonym ryzyku wypadków

Certyfikat SCC sygnowany przez DEKRA stanowi obiektywny dowód spełnienia europejskich wymagań w zakresie BHP, tym samym zwiększając szanse na otrzymanie przez Twoją firmę zleceń na terenie państw UE.

Certyfikacja SCC w DEKRA

Certyfikacja SCC w DEKRA potwierdza odpowiedzialne podejście przedsiębiorstw, w których ryzyko wypadków w pracy jest duże, do bezpieczeństwa ich pracowników.
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać certyfikat SCC, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie obowiązujących standardów bezpiecznej pracy pracowników i podwykonawców.
Certyfikat SCC pozwala także obniżyć koszty społeczne i biznesowe usuwania skutków ewentualnych wypadków i awarii.

Co to jest SCC?

SCC (ang. Safety Checklist for Contractors) jest standardem kontroli zarządzania systemu bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanym w odniesieniu do podwykonawców realizujących prace o wysokim stopniu ryzyka (np. budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe itp.).
Zleceniodawcy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, krajach skandynawskich itd. wymagają od firm podwykonawczych posiadania certyfikowanego systemu zarządzania BHP wg normy SCC, a od pracowników tzw. paszportów bezpieczeństwa SCC.

Dla kogo jest SCC?

Po certyfikat SCC do DEKRA zgłaszają się firmy eksportujące usługi w branży:
  • budowlano-montażowej,
  • instalacyjnej,
  • maszynowej,
  • transportowej,
  • usług inżynierii mechanicznej i elektrycznej,
  • chemii i petrochemii,
  • prac remontowych,
  • które chcą skutecznie konkurować na rynku Unii Europejskiej.

Dlaczego DEKRA?

Wywodząca się z Niemiec DEKRA Certification posiada w obszarze SCC akredytację niemieckiej jednostki akredytacyjnej DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
DEKRA zajmuje czołowe miejsce wśród światowych jednostek certyfikujących. Wg badań The Brand Ticker i Spirit for Brands dla Horizon kluczową wartością marki DEKRA w oczach klientów jest WIARYGODNOŚĆ.