Certyfikacja KZR INiG - paliwa z biomasy dla energetyki

KZR INiG - System certyfikacji zrównoważonej produkcji paliw stałych z biomasy i biogazu

DEKRA certyfikuje łańcuch dostaw paliw stałych z biomasy (leśnej, agro, itp.) dla energetyki zawodowej i przedsiębiorstw przemysłowych, zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001.

System certyfikacji obejmuje cały świat. Umożliwia m.in. certyfikację surowców sprowadzanych spoza UE.

Certyfikacja KZR INiG "paliwa stałe z biomasy" w DEKRA

Dla kogo jest KZR INiG „paliwa stałe z biomasy”?

Certyfikacja KZR INiG „paliwa stałe z biomasy” przeznaczona jest dla przedsiębiorstw:
  • obracających biomasą pozyskaną z leśnictwa, przemysłu drzewnego czy rolno-spożywczego, z rolnictwa (uprawy energetyczne, słoma) bądź z odpadów i pozostałości,
  • zajmujących się peletowaniem i/lub zrębkowaniem,
  • posiadających instalacje biogazowe o mocy zainstalowanej przekraczającej 2 MW,
  • posiadających instalacje energetyczne o mocy zainstalowanej przekraczającej 20 MW.

Jak uzyskać certyfikat KZR INiG „paliwa stałe z biomasy”?

Krok 1. Określ zakres działalności podlegającej certyfikacji.
Krok 2. Skontaktuj się z DEKRA, aby uzgodnić warunki umowy i zarezerwować termin audytu.
Krok 3. Zarejestruj się na stronie administratora systemu i podpisz umowę z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym.
Krok 4. Zapoznaj się z wymaganiami systemu i przygotuj się do audytu – aktualną listę pytań kontrolnych zajdziesz na stronie administratora systemu.
Krok 5. Audyt przeprowadzi wykwalifikowany audytor DEKRA. Po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymasz certyfikat.

Jak długo ważny jest certyfikat KZR INiG „paliwa stałe z biomasy”?

Certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy.
Aby przedłużyć jego ważność, skontaktuj się z DEKRA w czasie, który umożliwi przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego przed upływem terminu ważności dotychczasowego certyfikatu.