Certyfikacja ISO 14001

Proces certyfikacji ISO 14001
Proces certyfikacji ISO 14001
 1. Informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
  Informacyjne spotkanie wstępne.
 2. Przegląd dokumentacji
  Przygotowanie do certyfikacji, w tym przegląd dokumentów.
 3. Audyt certyfikacyjny
  Nasi audytorzy sprawdzają Państwa system zarządzania środowiskowego na miejscu.
 4. Przyznanie certyfikatu
  Po pomyślnej certyfikacji otrzymasz nasz znak jakości DEKRA.
 5. Regularne audyty monitorujące
  Coroczny monitoring w celu zapewnienia właściwego wdrożenia wymagań w praktyce.
 6. Re-certyfikacja
  Odnowienie certyfikacji co trzy lata.
O certyfikacji ISO 14001
Dla kogo jest certyfikat ISO 14001?

Skorzystaj z naszej wiedzy

Nasi doświadczeni i niezależni eksperci zapewniają optymalne wsparcie w zakresie certyfikacji Państwa systemu zarządzania środowiskowego.
 • Współpraca z nami pokazuje, że zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest dla Państwa ważne.
 • Dzięki kompatybilności ISO 14001 z innymi normami, możliwe jest również połączenie certyfikacji np. z normą zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Korzystaj z zasobów naturalnych w najlepszy możliwy sposób

Zrównoważone zarządzanie środowiskowe staje się coraz ważniejsze ze względu na rosnącą liczbę przepisów dotyczących ochrony środowiska i coraz bardziej rygorystyczne wymagania.

Międzynarodowa norma ISO 14001 definiuje wymagania wstępne dla systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikat ISO 14001 daje Państwu możliwość wysłania silnego sygnału podkreślającego zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Certyfikat ISO 14001 w DEKRA

DEKRA realizuje certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 w oparciu o akredytacje:
 • Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) AC 151,
 • niemieckiej jednostki akredytacyjnej, Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS).
 • Po podpisaniu umowy, w umówionym terminie, polscy auditorzy z wieloletnim doświadczeniem, znajomością normy i specyfiki danej branży, udają się do siedziby podmiotu, aby sprawdzić dokumentację systemową, przeprowadzić wywiady i przyjrzeć się działalności.
Co roku DEKRA przeprowadza ok. 150 auditów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.
Raport z auditu ISO 14001 zostanie przeanalizowany przez kolejnych ekspertów DEKRA.
Certyfikat DEKRA, który potwierdza fakt spełniania przez organizację wymagań normy ISO 14001, jest rozpoznawalny i poważany przez firmy i instytucje w Polsce i na całym świecie.