Certyfikacja ISO 14001

Korzystaj z zasobów naturalnych w najlepszy możliwy sposób

Zrównoważone zarządzanie środowiskowe staje się coraz ważniejsze ze względu na rosnącą liczbę przepisów dotyczących ochrony środowiska i coraz bardziej rygorystyczne wymagania.

Międzynarodowa norma ISO 14001 definiuje wymagania wstępne dla systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikat ISO 14001 daje Państwu możliwość wysłania silnego sygnału podkreślającego zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Certyfikat ISO 14001 w skrócie

Dzięki certyfikacji ISO 14001 możesz wykazać swoje aktywne zaangażowanie w ochronę środowiska i przyrody, a tym samym skorzystać z wielu przewag konkurencyjnych. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują sposób obchodzenia się z zasobami, środki ochrony środowiska i ich wdrożenie w procesach. Kompleksowa analiza przeprowadzona przez naszych doświadczonych audytorów zapewnia szczegółowy przegląd i pozwala uzyskać potencjał optymalizacji, a także zaplanować i wdrożyć środki naprawcze.
  Proces certyfikacji ISO 14001
  • 1. Informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
   Informacyjne spotkanie wstępne.
  • 2. Przegląd dokumentacji
   Przygotowanie do certyfikacji, w tym przegląd dokumentów.
  • 3. Audyt certyfikacyjny
   Nasi audytorzy sprawdzają Państwa system zarządzania środowiskowego na miejscu.
  • 4. Przyznanie certyfikatu
   Po pomyślnej certyfikacji otrzymasz nasz znak jakości DEKRA.
  • 5. Regularne audyty monitorujące
   Coroczny monitoring w celu zapewnienia właściwego wdrożenia wymagań w praktyce.
  • 6. Re-certyfikacja
   Odnowienie certyfikacji co trzy lata.

  Skorzystaj z naszej wiedzy!

  Nasi doświadczeni i niezależni eksperci zapewniają optymalne wsparcie w zakresie certyfikacji Państwa systemu zarządzania środowiskowego.
  • Co roku DEKRA przeprowadza ok. 150 auditów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.
  • Certyfikujemy systemy zarządzania m.in. w oparciu o polską akredytację PCA oraz amerykańską akredytację ANAB.
  • Certyfikat DEKRA, który potwierdza fakt spełniania przez organizację wymagań normy ISO 14001, jest rozpoznawalny i poważany przez firmy i instytucje w Polsce i na całym świecie.
  • Dzięki kompatybilności ISO 14001 z innymi normami, możliwe jest również połączenie certyfikacji np. z systemem zarządzania jakością ISO 9001 , czy systemem zarządzania efektywnością energetyczną ISO 50001 .
  Szybka wycena dla jednej lokalizacji
  Twoja firma ma jedną lokalizację? Wypełnij formularz, by otrzymać natychmiastową wycenę certyfikacji na podstawie amerykańskiej akredytacji ANAB.
  Uzyskaj wycenę
  Kompleksowa wycena dla kilku lokalizacji
  Twoja firma ma kilka lokalizacji? Skorzystaj z jednego wniosku, aby uzyskać spersonalizowaną ofertę dla wszystkich oddziałów.
  Wypełnij wniosek