Certyfikacja PN-EN 14065 (RABC)

System Kontroli Skażenia Biologicznego Tekstyliów PN-EN 14065 | RABC

Zdobądź dla Twojej pralni certyfikat DEKRA dla systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC zgodnie z europejską normą EN 14065.

DEKRA oferuje dedykowaną dla branży pralniczej certyfikację wg wymagań normy PN-EN 14065. Odpowiada ona na rosnące wymagania techniczno-sanitarne dla pralni w związku z niebezpieczeństwami związanymi ze skażeniem biologicznym.

Certyfikacja PN-EN 14065 (RABC) w DEKRA

Certyfikat PN-EN 14065 od DEKRA pozwala udowodnić, że system kontroli jakości mikrobiologicznej, który wdrożyła pralnia, spełnia międzynarodowe standardy i podlega ciągłemu doskonaleniu.

Co to jest system RABC i norma PN-EN 14065?

PN-EN 14065 - Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego to norma opisująca wymagania systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control).
Standard PN-EN 14065 obejmuje zasady systemu RABC w zakresie:
 • zagrożeń i środków zapobiegawczych,
 • punktów kontrolnych,
 • poziomów planowych i granic dopuszczalnych,
 • systemu monitorowania,
 • działań korygujących,
 • procedur sprawdzania systemu RABC,
 • dokumentacji,
 • warunki i działania niezbędne do wdrożenia systemu RABC w organizacji.
Oznacza to, że Twoja pralnia powinna m.in.:
 • mieć jasno określone procedury i przeszkolony personel;
 • określić i systematycznie kontrolować miejsca zidentyfikowane jako te, gdzie istnieje ryzyko skażenia;
 • stosować rozwiązania i środki, dzięki którym ryzyko to zostanie wyeliminowane (bądź zminimalizowane). 
System RABC można wdrożyć w przedsiębiorstwie niezależnie od innych standardów i połączyć go z nimi.
W praktyce pralnie często wdrażają także systemy zarządzania jakością wg ISO 9001 i środowiskiem wg ISO 14001.
Producenci, przetwórcy i dystrybutorzy żywności łączą działania związane z ochroną mikrobiologiczną wykorzystywanych przez pracowników tekstyliów z wytycznymi systemu HACCP.

Dla kogo jest PN-EN 14065?

Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zaleca, aby dobre praktyki opisane w normie EN 14065 były „powszechne we wszystkich operacjach pralniczych”.
System RABC przeznaczony jest do stosowania w każdego rodzaju pralni. Certyfikacja PN-EN 14065 jest szczególnie zalecana w pralniach świadczących usługi dla:
 • szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia,
 • przemysłu farmaceutycznego,
 • przemysłu urządzeń medycznych,
 • przemysłu spożywczego,
 • branży hotelarskiej,
 • przemysłu kosmetycznego.
Bardzo często posiadanie wdrożonego i certyfikowanego zgodnie z normą PN-EN 14065 systemu RABC jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do procedur przetargowych. Pozwala więc na łatwiejsze uzyskanie dostępu do nowych klientów i rynków zbytu.

Dlaczego DEKRA?

Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system kontroli odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu. Powoduje on także wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
Wdrożenie systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego nie tylko zapewnia wysoki poziom jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów ale pozwala klientom i kontrahentom zyskać pewność, że dana firma jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem.