Certyfikacja HACCP

Wysokie bezpieczeństwo produktów dzięki kontroli ryzyka zgodnie z koncepcją HACCP

Koncepcja HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest uznaną metodą zwiększania bezpieczeństwa produkcji w przemyśle spożywczym.

Sprawdzamy Twój system HACCP w ramach audytu i poświadczamy zgodność z wytycznymi Codex Alimentarius (łac. kodeks żywności).

Audyt systemu HACCP w DEKRA

Koncepcja HACCP opiera się na międzynarodowych wytycznych Komisji Kodeksu Żywnościowego w ramach Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). HACCP to systematyczne podejście umożliwiające nieszkodliwą produkcję i bezpieczne obchodzenie się z żywnością.
Certyfikacja HACCP może być przeprowadzona dla każdego podmiotu prowadzącego działalność w branży żywnościowej.
Wdrożenie i certyfikacja systemu HACCP jest obligatoryjna dla:
 • producentów żywności (za wyjątkiem produkcji pierwotnej),
 • przetwórców żywności,
 • dystrybutorów żywności.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, system HACCP obowiązuje dla:
 • producentów pasz dla zwierząt,
 • producentów premiksów dla zwierząt.
Siedem zasad Kodeksu Żywnościowego:
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka
 • Identyfikacja bezpieczeństwa żywności w krytycznych punktach kontroli
 • Definicja wartości granicznych w krytycznych punktach kontroli
 • Ustanowienie procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli
 • Definicja środków naprawczych w przypadku odchyleń od określonych wartości granicznych
 • Tworzenie środków ewaluacyjnych w celu sprawdzenia wydajności
 • Definicja dokumentacji środków

Korzystaj z wielu opcji certyfikacji z jednego źródła

Jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie poprawy bezpieczeństwa żywności. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży spożywczej i paszowej oraz licznym akredytacjom możemy wesprzeć Cię usługami, które są odpowiednie dla Twojej firmy. Przy niewielkim dodatkowym nakładzie pracy możemy zaoferować Państwu na przykład certyfikaty zgodne z normami ISO 22000, ISO 9001 lub IFS.
Nasz uznany na całym świecie znak DEKRA sygnalizuje Twoim klientom i partnerom biznesowym Twoje zaangażowanie w produkcję i przetwarzanie bezpiecznej żywności, co daje Ci decydującą przewagę nad konkurencją.