Analiza chemiczna rowerów elektrycznych

Realizujemy szeroki zakres testów chemicznych gumowych i plastikowych elementów wyposażenia rowerów.

Nasi eksperci z akredytowanego Laboratorium Analiz Środowiskowych i Produktowych DEKRA wspierają Państwa w ramach zapewnienia jakości i rozwoju produktu, jak również w zakresie wstępnych kontroli próbek oraz kontroli towarów, w tym wymaganych analiz substancji niebezpiecznych.
Szczególnie w przypadku materiałów, które mają długotrwały kontakt ze skórą, bardzo ważna jest ich odpowiednia jakość i trwałość.
Oferujemy szeroki zakres testów chemicznych dla materiałów gumowych i plastikowych, takich jak uchwyty i siodełka rowerowe.
Wymagania dotyczące PAH zgodnie z dyrektywą REACH dla materiałów mających bezpośredni i długotrwały kontakt ze skórą wymagają szczególnej uwagi w tym zakresie. To samo odnosi się do innych substancji niebezpiecznych, takich jak plastyfikatory lub metale ciężkie.
Pedeleki (rowery ze wspomaganiem pedałowania do 25 km/h) podlegają dyrektywie RoHS 2011/65/WE, ponieważ nie wymagają homologacji typu i dlatego muszą spełniać wymagania zawarte w dyrektywie.
Jako obiektywny i niezależny dostawca usług laboratoryjnych pomagamy Państwu w doborze odpowiednich wymagań i zapewniamy fachowe doradztwo. Oprócz części rowerowych w naszych laboratoriach testujemy również cały osprzęt rowerowy: odzież, bidony, kaski i akcesoria. Prosimy o kontakt - chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Usługi DEKRA w zakresie chemicznej analizy gumowych i plastikowych elementów wyposażenia rowerów:
  • REACH SVHC i Załącznik 17 (Rozporządzenie WE nr. 1907/2006)
  • Testy PAH
  • Plastyfikatory
  • Środki ogniotrwałe
  • Dyrektywa RoHS 2011/65/EU (w tym UE 2015/863)
  • Barwniki azowe w wyrobach włókienniczych
  • Trwałość kolorów
  • Metale ciężkie