Łańcuch dostaw i wartości

Zrównoważony rozwój jest dla nas priorytetem. Stosujemy go w całym łańcuchu wartości, od zaopatrzenia po relacje z klientami.
Wybierając dostawców, produkty i usługi:
 • Bierzemy pod uwagę kryteria społeczne, ekologiczne i etyczne.
 • Wspieramy odpowiedzialne praktyki biznesowe.
Opracowując nowe i ulepszając istniejące usługi:
 • Dbamy o pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.
 • Tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów.
  DEKRA stawia na zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw. Od naszych dostawców wymagamy przestrzegania wysokich standardów ekologicznych, społecznych i etycznych.
  Wymogi te obejmują:
  • ochronę klimatu,
  • ograniczenie zanieczyszczeń,
  • poszanowanie praw człowieka,
  • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • różnorodność i równość szans.
  Weryfikujemy zgodność z naszymi wytycznymi za pomocą audytów.
  Współpracujemy z firmami, które dbają o zrównoważony rozwój, m.in. z AfB gemeinnützige GmbH, która zajmuje się renowacją i recyklingiem sprzętu informatycznego.
  Dowiedz się więcej: