Certyfikacja ISO 20000-1

Certyfikacja ISO 20000-1 w zakresie zarządzania usługami IT

Technologia informacyjna i związane z nią procesy zarządzania usługami odgrywają nieodzowną rolę dla większości firm.

Zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM) zapewnia najlepsze możliwe usługi informatyczne przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb klientów. Certyfikacja ISO 20000-1 dokumentuje jakość Twojego ITSM.

O certyfikacji ISO 20000-1

Świadczymy usługi w zakresie certyfikacji ITSM zgodnie z uznaną międzynarodową normą ISO 20000-1 mierzącą jakość IT. Oprócz identyfikacji celów ITSM, określane są również kluczowe segmenty, takie jak satysfakcja klienta i dostępność usług IT, jak również środki bezpieczeństwa IT lub możliwości. Norma ISO 20000-1 nakazuje konsekwentne monitorowanie kluczowych segmentów i ciągłe doskonalenie związanych z nimi procesów ITSM.
Podczas wdrażania zarządzania usługami IT należy wziąć pod uwagę pięć następujących procesów ITIL:
 • Strategia usług
  Krok ten polega na zdefiniowaniu strategii świadczenia usług IT zgodnie z wymaganiami klienta.
 • Projektowanie usług
  Sprzyja rozwojowi nowych i optymalizacji istniejących usług IT.
 • Transfer usług
  Usługi IT są odpowiednio przygotowywane, konfigurowane i wdrażane.
 • Eksploatacja usług
  Proces ten zapewnia efektywne świadczenie usług informatycznych i znajduje rozwiązania dla pojawiających się problemów.
 • Ciągłe doskonalenie usług
  Poprzez ciągłe monitorowanie, środki optymalizacyjne mogą być wyprowadzone i wdrożone w celu poprawy wydajności i dostępności usług IT.
Poniższe kroki doprowadzą Cię do certyfikacji ISO 20000-1:
 1. Zdefiniowanie polityki ITSM i katalogu usług IT
  W ramach przygotowania do certyfikacji: zdefiniowanie celów ITSM, wybór usług IT i wdrożenie działań korygujących.
 2. Audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania
  Koordynacja wymaganych zasobów i zbieranie propozycji usprawnień dla ITSM i usług IT.
 3. Wykład wprowadzający
  Badanie ogólnej zdolności do audytu operacyjnego.
 4. Poziom 1 audytu
  Wstępne badanie możliwości przeprowadzenia audytu, przegląd dokumentów, planowanie audytu głównego.
 5. Poziom 2 audytu
  Szczegółowa inspekcja struktury ITSM, procesów i dokumentacji, pomiar i ocena wydajności procesów.
 6. Audyt poaudytowy (w razie potrzeby)
  Badanie korekt braków z audytu głównego.
 7. Audyt monitorujący i recertyfikacyjny
  Odnowienie certyfikacji po 1-3 latach.

Skorzystaj z naszej wiedzy

 • Nasi eksperci zapewniają kompleksowe usługi potrzebne do uzyskania certyfikatu ISO 20000-1 z jednego źródła, z szybkim, wysoce profesjonalnym wsparciem ze strony naszego zespołu kompetentnych i doświadczonych audytorów.
 • Służymy Państwa organizacji oraz klientom w świecie rosnących wymagań i coraz większej przejrzystości.
 • Oferujemy Państwu możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów według innych norm dotyczących systemów zarządzania, takich jak ISO 27001, ISO 9001 lub ISO 45001.
 • Mogą Państwo również skorzystać z zalet certyfikacji łączonej.