Certyfikacja ISO 20000-1

Efektywne zarządzanie energią dzięki certyfikacji ISO 50001

System zarządzania energią (EnMS) certyfikowany zgodnie z uznaną na całym świecie normą ISO 50001 pomaga firmom każdej wielkości w realizacji celów związanych z efektywnością energetyczną, unikalnych dla ich działalności.

Międzynarodowa norma ISO 14001 definiuje wymagania wstępne dla systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikat ISO 14001 daje Państwu możliwość wysłania silnego sygnału podkreślającego zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

O certyfikacji ISO 50001

Opublikowana w sierpniu 2018 roku norma ISO 50001:2018 posiada strukturę wysokiego poziomu (HLS) i jest oparta na normie jakości ISO 9001 oraz normie środowiskowej ISO 14001. Umożliwia to organizacjom przekształcenie istniejących systemów zarządzania energią i środowiskiem w systematyczny system zarządzania energią:
 • Opracowanie polityki firmy w celu bardziej efektywnego wykorzystania energii
 • Określenie wartości charakterystycznych
 • Analizę danych dotyczących zużycia energii we wszystkich głównych obszarach zużycia
 • Pomiar wyników
 • Ciągłe monitorowanie działań
Procedura dla certyfikacji ISO 50001
1. Informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
Spotkanie informacyjne (telefonicznie lub osobiście), spotkanie projektowe na miejscu i przygotowanie do certyfikacji, w tym sprawdzenie dokumentów.
2. Certyfikacja na miejscu
Analiza gotowości z oceną i przeglądem opisu systemu zarządzania, przeglądem udokumentowanych procesów oraz opcjonalnie audytem poaudytowym (przegląd działań korygujących).
3. Raport z audytu i oceny
Dokumentacja z audytu i oceny systemu zarządzania.
4. Certyfikat i znak jakości DEKRA
Po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji otrzymasz swój certyfikat i znak DEKRA (z maksymalnym okresem ważności trzech lat).
5. Pierwszy audyt nadzoru
Audyt nadzoru praktycznego wdrożenia przeprowadzany jest co 12 miesięcy.
6. Drugi audyt nadzoru
Powtórny audyt praktycznego wdrożenia systemu zarządzania.
7. Recertyfikacja
Trzy lata po pierwszej certyfikacji, kroki od 2 do 6 są powtarzane podczas auditu recertyfikacyjnego.

Certyfikacja ISO 20000-1 w zakresie zarządzania usługami IT

Technologia informacyjna i związane z nią procesy zarządzania usługami odgrywają nieodzowną rolę dla większości firm.

Zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM) zapewnia najlepsze możliwe usługi informatyczne przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb klientów. Certyfikacja ISO 20000-1 dokumentuje jakość Twojego ITSM.

O certyfikacji ISO 20000-1

Świadczymy usługi w zakresie certyfikacji ITSM zgodnie z uznaną międzynarodową normą ISO 20000-1 mierzącą jakość IT. Oprócz identyfikacji celów ITSM, określane są również kluczowe segmenty, takie jak satysfakcja klienta i dostępność usług IT, jak również środki bezpieczeństwa IT lub możliwości. Norma ISO 20000-1 nakazuje konsekwentne monitorowanie kluczowych segmentów i ciągłe doskonalenie związanych z nimi procesów ITSM.
Podczas wdrażania zarządzania usługami IT należy wziąć pod uwagę pięć następujących procesów ITIL:
 • Strategia usług
  Krok ten polega na zdefiniowaniu strategii świadczenia usług IT zgodnie z wymaganiami klienta.
 • Projektowanie usług
  Sprzyja rozwojowi nowych i optymalizacji istniejących usług IT.
 • Transfer usług
  Usługi IT są odpowiednio przygotowywane, konfigurowane i wdrażane.
 • Eksploatacja usług
  Proces ten zapewnia efektywne świadczenie usług informatycznych i znajduje rozwiązania dla pojawiających się problemów.
 • Ciągłe doskonalenie usług
  Poprzez ciągłe monitorowanie, środki optymalizacyjne mogą być wyprowadzone i wdrożone w celu poprawy wydajności i dostępności usług IT.
Poniższe kroki doprowadzą Cię do certyfikacji ISO 20000-1:
 1. Zdefiniowanie polityki ITSM i katalogu usług IT
  W ramach przygotowania do certyfikacji: zdefiniowanie celów ITSM, wybór usług IT i wdrożenie działań korygujących.
 2. Audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania
  Koordynacja wymaganych zasobów i zbieranie propozycji usprawnień dla ITSM i usług IT.
 3. Wykład wprowadzający
  Badanie ogólnej zdolności do audytu operacyjnego.
 4. Poziom 1 audytu
  Wstępne badanie możliwości przeprowadzenia audytu, przegląd dokumentów, planowanie audytu głównego.
 5. Poziom 2 audytu
  Szczegółowa inspekcja struktury ITSM, procesów i dokumentacji, pomiar i ocena wydajności procesów.
 6. Audyt poaudytowy (w razie potrzeby)
  Badanie korekt braków z audytu głównego.
 7. Audyt monitorujący i recertyfikacyjny
  Odnowienie certyfikacji po 1-3 latach.

Skorzystaj z naszej wiedzy

 • Nasi eksperci zapewniają kompleksowe usługi potrzebne do uzyskania certyfikatu ISO 20000-1 z jednego źródła, z szybkim, wysoce profesjonalnym wsparciem ze strony naszego zespołu kompetentnych i doświadczonych audytorów.
 • Służymy Państwa organizacji oraz klientom w świecie rosnących wymagań i coraz większej przejrzystości.
 • Oferujemy Państwu możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów według innych norm dotyczących systemów zarządzania, takich jak ISO 27001, ISO 9001 lub ISO 45001.
 • Mogą Państwo również skorzystać z zalet certyfikacji łączonej.