Audyt poprawności kalkulacji śladu węglowego wykonanej przez inną jednostkę

Określanie śladu węglowego jest sformalizowane, ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności. Opiera się na wielu międzynarodowych lub krajowych standardach i wytycznych.

Audyt poprawności kalkulacji śladu węglowego wykonanej przez inną jednostkę w DEKRA

Poprzez „ślad węglowy” (ang. carbon footprint) należy rozumieć całkowitą ilość dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, która emitowana jest do atmosfery w trakcie całego cyklu życia procesów i produktów.
Co lub kto pozostawia po sobie ślad węglowy? Odpowiedź jest prosta: wszystko i każdy: osoby prywatne (np. podróżując samochodem czy samolotem), wydarzenia publiczne (np. duże imprezy w plenerze), wreszcie przedsiębiorstwa poprzez całą swoją codzienną działalność i wytwarzane przez nie produkty (bo przy ich produkcji są uwalniane gazy cieplarniane lub wykorzystują komponenty, które nie są neutralne pod kątem emisji dwutlenku węgla).
Określanie śladu węglowego jest sformalizowane, ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności. Opiera się na wielu międzynarodowych lub krajowych standardach i wytycznych.

Dlaczego DEKRA?

Jeśli Twoja firma zleciła innej jednostce wykonanie kalkulacji śladu węglowego przedsiębiorstwa, ale chcesz potwierdzenia jej poprawności przez niezależnych ekspertów, skorzystaj z audytu, który przeprowadzą doświadczeni specjaliści DEKRA.
Jeśli jesteś zainteresowany usługą audytu poprawności kalkulacji śladu węglowego dla Twojej organizacji – zapraszamy do kontaktu!