Testy małych pojazdów elektrycznych i rowerów elektrycznych

Od dawna oczekiwano, że luki w nowoczesnej mobilności zostaną pewnego dnia wypełnione przez nowe pojazdy.

Odpowiednich urządzeń wspomagających poruszanie się brakowało szczególnie w przypadku podróży na najwyżej kilkukilometrowych odcinkach. Takich, które użytkowane byłyby pomiędzy komunikacją pieszą a tradycyjnymi środkami transportu, które są przeznaczone do pokonywania dużych odległości (autobusy, pociągi, samoloty, samochody).
Nowego typu pojazdy, takie jak elektryczne hulajnogi, rowery typu s-pedelec, jednokołowce, segwaye itp., stanowią obecnie idealne rozwiązanie dla osób dojeżdżających do pracy i sportowców-amatorów, stawiających na innowacje.
Testy bezpieczeństwa rowerów elektrycznych zostały zharmonizowane na poziomie europejskim. Oznacza to, że dyrektywa ramowa może być przestrzegana w sposób bardziej uporządkowany.
Aby mieć pewność, że tego typu pojazdy, które zwiększają naszą ogólną mobilność, mają właściwy poziom bezpieczeństwa, DEKRA oferuje obiektywne testy tych środków osobistej lokomocji, wykorzystując naszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa maszyn i testów samochodowych.
Od 1990 roku DEKRA jest oficjalnie notyfikowaną służbą techniczną Niemieckiego Federalnego Zarządu Transportu i zapewnia wszechstronne ekspertyzy. To, czy badaniom poddany będzie rower, pojazd kategorii L, czy mały pojazd elektryczny, ma znaczenie tylko przy wyborze właściwych wymagań dotyczących badań.
Wspólnym celem badań jest ograniczenie do minimum braków w zakresie bezpieczeństwa technicznego konstrukcji pojazdów elektrycznych, związanych z nimi zagrożeń dla użytkownika oraz wynikającego z nich ryzyka odpowiedzialności producenta. Weryfikacja zgodności z tymi wymogami jest kamieniem milowym dla zrównoważonego wizerunku rynkowego i wymaganej homologacji.

Testy DEKRA małych pojazdów elektrycznych i rowerów elektrycznych

Rowery elektryczne (grupa A):

DEKRA testuje EPAC zgodnie z normą DIN EN 15194, która jest zharmonizowana w ramach dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).
 • Etykietowanie i instrukcja obsługi
 • Bezpieczeństwo mechaniczne i elektryczne
 • Bezpieczeństwo elektryczne poszczególnych systemów układu napędowego, np. akumulatora zgodnie z normą UN 38.3 T1 do T8 lub DIN EN 62133-2
 • Odporność i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym (badanie EMC)
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne układu napędowego silnika elektrycznego, np. EN ISO 13849-1/-2

Pojazdy (grupa B):

Podgrupa rowery typu S-pedelec, S-bike, PLEV, pojazdy kategorii L.
 • Badanie pojazdów kategorii L zgodnie z dyrektywą 168/2013/WE i europejskim; rozporządzeniem w sprawie rejestracji pojazdów (EU-FZV)
 • Badania pojazdów we wszystkich grupach
 • Podgrupa: e-hulajnogi, pojazdy samobalansujące (małe pojazdy)
 • Testy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie małych pojazdów elektrycznych (eKFV) 2019 w połączeniu z niemieckim rozporządzeniem o dopuszczeniu do ruchu drogowego (STVZO)

Inne testy

DEKRA oferuje również testy w zakresie charakterystyki produktu lub benchmarkingu:
 • Analizy chemicznych substancji szkodliwych
 • Ekspertyza z zakresu inżynierii materiałowej
 • Badania zasięgu, np. zgodnie z Zweirad-Industrie-Verband R200 dla rowerów elektrycznych
 • Badania ciągłej mocy znamionowej układu napędowego silnika elektrycznego
 • Pomiar zużycia
 • Test wytrzymałościowy systemu baterii, np. DIN EN 62368-1 Załącznik M