Certyfikacja Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP)

Pewna jakość w dystrybucji farmaceutycznej dzięki certyfikacji GDP

Producenci produktów farmaceutycznych muszą wykazać się przejrzystością i pełną identyfikowalnością w całym łańcuchu dostaw. Wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) wspierają przemysł farmaceutyczny w ograniczaniu ilości podrabianych leków, zapewniając jednocześnie jednolity standard oceny jakości. Dzięki naszej niezależnej ocenie zgodności i certyfikacji GDP udowadniasz, że jesteś wiarygodnym partnerem w łańcuchu dostaw opieki zdrowotnej.

Certyfikacja GDP

Wytyczna GDP została opublikowana przez Komisję Europejską w 2013 roku w celu zapobiegania podrabianiu leków i zapewnienia ich jakości. Wytyczna skierowana jest do odbiorców hurtowych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz wszystkich firm transportowych działających na dalszych etapach obrotu, a także kurierów i aptek posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności hurtowej.
Nasi kompetentni eksperci wspierają Państwa podczas całego procesu audytu GDP. Doświadczeni i bezstronni, przeprowadzamy Państwa certyfikację w sposób efektywny, a także oferujemy możliwość certyfikacji łączonej, np. z ISO 9001.
  1. Uzyskanie informacji (nieobowiązkowe w przypadku audytu wstępnego)
  Wyjaśnienie pytań otwartych i określenie kolejnych działań.
  2. Audyt GDP na miejscu i przegląd dokumentów
  Analiza stanu gotowości, opis systemu zarządzania jakością, przegląd zdolności jakościowej w stosunku do klientów oraz wdrożenie udokumentowanych zapisów w codziennej działalności.
  3. Raport z audytu i ocena
  Ocena wyników, w razie potrzeby z ewentualnymi możliwościami optymalizacji.
  4. Certyfikat i znak
  Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji otrzymasz certyfikat GDP oraz znak DEKRA (zwykle ważny przez rok).
  5. Audyt monitorujący
  Audyt nadzorczy odbywa się co 12 miesięcy.
  6. Recertyfikacja
  Trzy lata po wstępnej certyfikacji przeprowadzany jest audyt recertyfikujący.