Homologacja - dopuszczenie do ruchu drogowego rowerów elektrycznych

Uszkodzenia rowerów elektrycznych mogą prowadzić do zagrożenia w ruchu drogowym. Aby tego uniknąć, konieczne jest przeprowadzenie testów roweru lub jego wyposażenia oraz dynamicznych właściwości jezdnych.

W Centrum Testów Samochodowych DEKRA skupiamy się na pojeździe jako kompletnym systemie. Dzięki homologacji i badaniom dynamiki jazdy rowerów zapewniamy, w imieniu producentów i importerów, że ich pojazdy, podzespoły i akcesoria spełniają obowiązujące przepisy.
Dotyczy to w szczególności:
  • Badań i ekspertyz dla pełnego i częściowego pozwolenia na użytkowanie
  • Sprawozdań technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami dla różnych części składowych i całego pojazdu
  • Monitorowania serii CoP - zgodność produkcji
Dalsze testy podczas produkcji seryjnej uzupełniają naszą ofertę usług. Części zapasowe lub zamienne są testowane przez ekspertów DEKRA zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi dyrektywami.