Certyfikacja GMP+

Nowy standard MI5.6 - „Produkcja i handel paszami odpowiedzialnymi społecznie”
DEKRA wprowadza do oferty nowy standard MI5.6 - „Produkcja i handel paszami odpowiedzialnymi społecznie”, należący do rodziny GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+FRA).

Wysokie standardy bezpieczeństwa dla łańcuchów produkcji pasz z certyfikatem GMP+

Przemysł paszowy jest ważną częścią łańcucha żywnościowego, ponieważ to, co jedzą zwierzęta odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie i jakości żywności, którą pozyskujemy. System certyfikacji GMP+ jest odpowiednio dostosowany do przemysłu paszowego.

Certyfikacja odbywa się w oparciu o akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Auditorów DEKRA wyróżniają długoletnie doświadczenie w branży paszowej oraz doskonała znajomość standardu GMP+, co gwarantuje profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej audytowanej organizacji.

O certyfikacji GMP+

Standard Dobrych Praktyk Wytwarzania i Transportu Pasz GMP+ to międzynarodowy system certyfikacji zapewniający bezpieczeństwo pasz, bazujący na wymogach ISO 9001. GMP+ obejmuje wszystkie etapy łańcucha paszowego: uprawę, produkcję mieszanek i materiałów paszowych, dodatków i premiksów oraz sprzedaż magazynowanie i transport.
Standard produkcji pasz dla zwierząt został początkowo opracowany jako krajowe ramy regulacyjne w Holandii na początku lat 90-tych. Stanowił on podstawę międzynarodowego systemu certyfikacji pasz GMP+ dla bezpiecznych pasz zwierzęcych. GMP oznacza Dobre Praktyki Produkcyjne, a znak plusa przedstawia integrację Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Pierwszy standard dotyczący zrównoważonego rozwoju pasz został opracowany w 2013 roku. GMP+ składa się obecnie z dwóch modułów: Feed Safety Assurance (FSA) oraz Feed Responsibility Assurance (FRA).
DEKRA prowadzi certyfikację GMP+ w następujących obszarach:
 • GMP+ B1: Produkcja, Handel i Usługi.
 • GMP+ B2: Produkcja składników pasz
 • GMP+ B3: Handel, skup, magazynowanie i przeładunek
 • GMP+ B4: Transport
 • GMP+ B4.3: Kodeks higieny dla transportu wodnego śródlądowego
 • GMP+ B8: Produkcja pasz dla zwierząt domowych i handel nimi
 • oraz dla producentów pasz w zakresie MI105 „GMO controlled”
Procedura certyfikacji zgodna z Systemem Certyfikacji Pasz GMP+
 1. Informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
  Wyjaśnienie otwartych pytań i określenie kolejnych kroków, omówienie projektu na miejscu lub opcjonalny audyt wstępny.
 2. Certyfikacja na miejscu
  Weryfikacja dokumentów, jak również weryfikacja systemu GMP i wdrożenie udokumentowanych oświadczeń w codziennej działalności.
 3. Raport z auditu
  Wyniki naszej oceny, a w przypadku rozbieżności wskazanie możliwości optymalizacji i ewentualnej ponownej oceny.
 4. Certyfikat i znak
  Po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji, przyznanie certyfikatu i znaku DEKRA.
 5. Pierwszy audyt nadzoru
  Co 12 miesięcy przeprowadzany jest audyt nadzoru w celu sprawdzenia zgodności z wytycznymi.
 6. Drugi audyt nadzoru
  Ponowne badanie po kolejnych 12 miesiącach.
 7. Recertyfikacja
  W ciągu trzech lat podczas audytu recertyfikacyjnego powtarzane są kroki od 2 do 6.

Dlaczego DEKRA?

 • Jesteśmy ekspertami w dziedzinie przemysłu paszowego.
 • Mamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu firm uczestniczących w łańcuchu paszowym.
 • Specjalizujemy się w rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb klienta i łączonych akredytacjach, w tym certyfikacjach w zakresie zarządzania jakością (ISO 9001) i bezpieczeństwem żywności (ISO 22000).
 • Certyfikacja odbywa się w oparciu o akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle).
Auditorów DEKRA wyróżniają długoletnie doświadczenie w branży paszowej oraz doskonała znajomość standardu GMP+, co gwarantuje profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej audytowanej organizacji.