Certyfikacja ISO 22301

Certyfikacja ISO 22301 - ochrona procesów biznesowych przed zdarzeniami krytycznymi

Sytuacje kryzysowe i zakłócenia mogą dotknąć firmy każdej wielkości.

Certyfikacja zarządzania ciągłością działania (BCM) zgodnie z normą ISO 22301 umożliwia szybkie wznowienie działalności biznesowej po wystąpieniu zdarzeń krytycznych.

O certyfikacji ISO 22301

Udział kierownictwa firmy jest kluczowy przy wprowadzaniu i wdrażaniu systemu BCM. Priorytetem każdego silnego zespołu zarządzającego jest to, aby organizacja była przygotowana i zdolna do opanowania zakłóceń operacyjnych, bez względu na ich przyczynę.
Certyfikacja ISO 22301 dla planu zarządzania ciągłością działania zapewnia, że centralne funkcje operacyjne organizacji są utrzymane nawet po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Nasi eksperci przeprowadzają audyty w celu przeanalizowania aktualnego stanu organizacji i wskazania obszarów, w których istnieje potencjał do poprawy w zakresie BCM.
Następujące kroki prowadzą do certyfikacji Twojego BCM zgodnie z normą ISO 22301:
 1. Weryfikacja dokumentów w odniesieniu do wymagań normy ISO 22301 dla BCM
 2. Audyt wstępny: inwentaryzacja na miejscu (opcjonalnie)
 3. Przygotowanie planu audytu
 4. Audyt certyfikacyjny
 5. Przyznanie certyfikatu
 6. Audyt monitorujący i recertyfikacyjny co 1-3 lata

Skorzystaj z naszego doświadczenia

 • Naszym celem jest optymalne przygotowanie Państwa na ewentualne zakłócenia i sytuacje kryzysowe dzięki niezależnej certyfikacji ISO 22301.
 • Nasza szeroka sieć ekspertów z wieloletnim praktycznym doświadczeniem służy Państwu pomocą.
 • Możecie Państwo polegać na naszej wiedzy i know-how podczas przeglądu swoich procesów biznesowych i systemów zarządzania ciągłością działania.

Główne zmiany w normie ISO 22301:2019

Opublikowane w 2019 roku, znowelizowane zasady ISO 22301 wchodzą w życie w tym roku. Ta rewizja odpowiada na aktualne wymagania dotyczące zarządzania ciągłością działania (BCM). Norma ISO 22301:2019 zawiera następujące zmiany:
 • optymalizacja rozdziału 8;
 • częściowe przeniesienie wymagań specyficznych dla danego obszaru do rozdziału 8;
 • zmniejszenie wymagań dotyczących dokumentacji;
 • usunięcie odniesień do gotowości do ryzyka;
 • jasna specyfikacja wymagań;
 • plan ciągłości działania obejmujący pracowników w przypadku wystąpienia incydentu;
 • wyraźne oddzielenie wytycznych od wymagań;
 • skupienie się na zmianach w systemie zarządzania ciągłością działania;
 • wszystkie początkowe certyfikacje i recertyfikacje zgodnie z ISO 22301:2019 rozpoczną się od 1 listopada 2021 roku;
 • wszystkie przejścia proceduralne muszą zostać zakończone do 30 kwietnia 2023 roku.
Przejście zmian wymaga jednorazowej, niewielkiej dopłaty za monitorowanie lub recertyfikację.