Międzynarodowy standard - IFS Food

Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności dzięki certyfikacji IFS Food

Uznany przez Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), Międzynarodowy Standard IFS Food (ISF Food) został opracowany przez zainteresowane strony z branży spożywczej w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania i pakowania żywności o wysokiej jakości. IFS Food stanowi ramy dla globalnej przejrzystości i benchmarkingu branżowego.

O certyfikacji IFS Food

IFS Food ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów wytwarzanych przez firmy zajmujące się przetwarzaniem lub pakowaniem żywności. Na potrzeby audytów i certyfikacji koncentruje się na obszarach biznesowych, kluczowych dla ustanowienia skutecznych procesów:
 • Zarządzanie i zaangażowanie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zarządzanie zasobami
 • Procesy operacyjne
 • Pomiary, analizy i doskonalenie
 • Plan obrony żywności
IFS Food wydał aktualizację, IFS Food V7, która została ogłoszona 6 października 2020 roku zastępując wersję z 1 lipca 2021 roku.
Szukasz więcej informacji na temat nowej iteracji IFS Food V7? Przeczytaj naszą broszurę informacyjną!

Kategorie IFS

  Aby sprostać coraz wyższym oczekiwaniom konsumentów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności, system IFS Food zapewnia uznawany na całym świecie standard certyfikacji producentów żywności i umożliwia spójną kontrolę jakości żywności w całym łańcuchu żywnościowym.

  Certyfikacja IFS Food w DEKRA

  • Jesteśmy autoryzowanymi audytorami IFS Food z wieloletnim doświadczeniem w branży spożywczej.
  • Mamy ponad 1000 specjalistów w zakresie ponad 40 standardów i z łatwością możemy zapewnić wsparcie w wielu dziedzinach.
  • Jako niezawodny partner i zaufany doradca oferujemy usługi zorientowane na rozwiązania i przejrzyste cenowo.
  Certyfikat IFS Food jest coraz częściej warunkiem wstępnym (i niezbędnym) kwalifikowania dostawców przez sieci handlowe.
  Do programu certyfikacji IFS Food w DEKRA zgłaszają się firmy dążące do osiągnięcia wysokiej jakości bezpiecznych produktów spożywczych oraz zadowolonych klientów.