Certyfikacja ISO 28000

System zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

Wdrożenie systemu ISO 28000 prowadzi do optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, dzięki wprowadzeniu analizy ryzyka do zarządzania, identyfikacji punktów krytycznych i zagrożeń.

ISO 28000 to międzynarodowy standard określający wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw.

Certyfikacja ISO 28000 w DEKRA

Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
Dzięki temu, że jest rozpoznawalny na całym świecie, wzrasta wartość rynkowa certyfikowanych przedsiębiorstw, dla których otwierają się nowe rynki i możliwości.
Wdrażając i certyfikując system ISO 28000, jednocześnie przygotowujesz swoją firmę do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator), dzięki któremu skorzystasz ze specjalnego, priorytetowego traktowania podczas kontroli celnych.
Rodzina norm ISO 28000 obejmuje między innymi:
  • analizę ryzyka w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw,
  • opracowanie programów bezpieczeństwa oraz
  • systemowe podejście do zarządzania dostawami,
  • co ma na celu podwyższanie poziomu bezpieczeństwa organizacji.

Dla kogo jest ISO 28000?

Certyfikację ISO 28000 polecamy firmom z branży:
  • logistycznej,
  • transportowej,
  • magazynowej oraz
  • przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym różnych branż.
Standard dostosowany jest do organizacji różnej wielkości: od małych firm lokalnych – do międzynarodowych korporacji.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA Certification zajmuje czołowe miejsce wśród światowych jednostek certyfikujących.
Audity ISO 28000 realizowane są przez polskich ekspertów DEKRA – audytorów z wieloletnim doświadczeniem w branży logistycznej i produkcyjnej.