Certyfikacja ISO 50001

Efektywne zarządzanie energią dzięki certyfikacji ISO 50001

System zarządzania energią (EnMS) certyfikowany zgodnie z uznaną na całym świecie normą ISO 50001 pomaga firmom każdej wielkości w realizacji celów związanych z efektywnością energetyczną, unikalnych dla ich działalności.

Międzynarodowa norma ISO 14001 definiuje wymagania wstępne dla systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikat ISO 14001 daje Państwu możliwość wysłania silnego sygnału podkreślającego zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

O certyfikacji ISO 50001

Opublikowana w sierpniu 2018 roku norma ISO 50001:2018 posiada strukturę wysokiego poziomu (HLS) i jest oparta na normie jakości ISO 9001 oraz normie środowiskowej ISO 14001. Umożliwia to organizacjom przekształcenie istniejących systemów zarządzania energią i środowiskiem w systematyczny system zarządzania energią:
  • Opracowanie polityki firmy w celu bardziej efektywnego wykorzystania energii
  • Określenie wartości charakterystycznych
  • Analizę danych dotyczących zużycia energii we wszystkich głównych obszarach zużycia
  • Pomiar wyników
  • Ciągłe monitorowanie działań
Procedura dla certyfikacji ISO 50001
1. Informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
Spotkanie informacyjne (telefonicznie lub osobiście), spotkanie projektowe na miejscu i przygotowanie do certyfikacji, w tym sprawdzenie dokumentów.
2. Certyfikacja na miejscu
Analiza gotowości z oceną i przeglądem opisu systemu zarządzania, przeglądem udokumentowanych procesów oraz opcjonalnie audytem poaudytowym (przegląd działań korygujących).
3. Raport z audytu i oceny
Dokumentacja z audytu i oceny systemu zarządzania.
4. Certyfikat i znak jakości DEKRA
Po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji otrzymasz swój certyfikat i znak DEKRA (z maksymalnym okresem ważności trzech lat).
5. Pierwszy audyt nadzoru
Audyt nadzoru praktycznego wdrożenia przeprowadzany jest co 12 miesięcy.
6. Drugi audyt nadzoru
Powtórny audyt praktycznego wdrożenia systemu zarządzania.
7. Recertyfikacja
Trzy lata po pierwszej certyfikacji, kroki od 2 do 6 są powtarzane podczas auditu recertyfikacyjnego.

Skorzystaj z naszej wiedzy

  • Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów we wszystkich branżach.
  • Możemy zaoferować wszystkie usługi potrzebne do certyfikacji z jednego źródła.
  • Ponieważ nasze portfolio obejmuje ponad 40 akredytacji, w razie potrzeby możemy również certyfikować inne systemy zarządzania, takie jak ISO 9001 lub ISO 14001 oraz ich kombinacje, bez większego wysiłku.
  • Dzięki uznanemu znakowi DEKRA możesz zapewnić sobie zaufanie klientów i partnerów biznesowych oraz zwiększyć swoją konkurencyjność.
FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowelizacji ISO 50001
Jakie są cele nowej normy?
Regularne rewizje norm ISO są konieczne, aby nadążyć za nowymi wymaganiami technicznymi i medialnymi, jak również za wymaganiami zintegrowanego systemu zarządzania.
Co ta nowelizacja ma wspólnego z ISO 50003?
Jakie są główne zmiany?
Jak duży jest wysiłek, który muszę wziąć pod uwagę podczas konwersji mojego systemu?
Czy istnieją konkretne działania, od których mogę zacząć?
Czy mój przedstawiciel ds. zarządzania energią musi odbyć dodatkowe szkolenie?
Czy mogę połączyć certyfikację z innymi normami ISO?