Certyfikacja IFS Logistics

Bezpieczeństwo i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw

Certyfikat IFS Logistics jest obiektywnym dowodem na spełnianie przez firmę logistyczną międzynarodowego standardu dla transportu i magazynowania. Potwierdza on, że Twoja organizacja prowadzi działalność zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa przewożonej i przechowywanej żywności.

Działania logistyczne, takie jak transport czy załadunek i rozładunek żywności, od dawna stanowią słaby punkt w łańcuchu dostaw, a wymagania, jakie muszą spełniać firmy logistyczne w zakresie jakości i bezpieczeństwa, stają się coraz bardziej złożone. Dlatego IFS Logistics Standard został opracowany w celu wypełnienia luki między produkcją a handlem. Dzięki niezależnej certyfikacji naszych audytorów zyskujesz decydującą przewagę nad konkurencją i możesz konkurować z innymi firmami.
  1. Informacje (nieobowiązkowe w przypadku audytu wstępnego)
  Wyjaśnienie pytań otwartych i określenie kolejnych kroków
  2. Audyt IFS na miejscu
  Opisanie swojego systemu zarządzania, sprawdzenie zdolności jakościowej w stosunku do klientów oraz wdrożenie udokumentowanych stwierdzeń w codziennej działalności.
  3. Sprawozdanie z audytu i ocena
  Ocena wyników, w razie potrzeby z ewentualnymi możliwościami optymalizacji
  4. Certyfikat i znak
  Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji otrzymasz certyfikat IFS Logistics oraz znak DEKRA (zwykle ważny przez rok).
  5. Ponowna certyfikacja
  Co roku przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny.

  Twój niezależny partner w zakresie certyfikacji IFS Logistics

  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym licznym lokalizacjom i krótkim kanałom komunikacji cyfrowej.
  • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów w audytach międzybranżowych.
  • Zapewnij zaufanie swoim klientom dzięki naszemu uznanemu znakowi DEKRA, a tym samym zwiększ swoje szanse na rynku.