Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia i środowiskiem

Certyfikacja ISO 45001
ISO 45001 zapewnia skuteczny zestaw określonych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
ISO 45001
Certyfikacja ISO PAS 45005
Zapewnij dobre samopoczucie i bezpieczeństwo swoich pracowników dzięki nowym globalnym wytycznym ISO PAS 45005 dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
ISO PAS 45005
Certyfikacja ISO 14001
Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001 w celu wykazania zrównoważonego działania.
ISO 14001
Certyfikacja ISO 46001
Norma ISO 46001 poprawia zarządzanie wodą, obniża koszty i wspiera zrównoważony rozwój. Poznaj korzyści efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych.
ISO 45001
Certyfikacja ISO 50001
Popraw efektywność energetyczną swojej firmy dzięki systemowi zarządzania energią zgodnemu z normą ISO 50001.
ISO 50001
Certyfikacja KZR INiG - paliwa z biomasy dla energetyki
DEKRA certyfikuje łańcuch dostaw paliw stałych z biomasy (leśnej, agro, itp.) dla energetyki zawodowej i przedsiębiorstw przemysłowych.
KZR INiG - paliwa z biomasy
Certyfikacja KZR INiG - biopaliwa transportowe
Dzięki posiadaniu certyfikatu KZR INiG przedsiębiorcy mogą nabywać surowce z certyfikatami innych systemów, uznanych przez Komisję Europejską.
KZR INiG - biopaliwa transportowe
Certyfikacja REDCert
Udokumentowanie zrównoważonej produkcji energii i przetwarzania biomasy za pomocą systemu certyfikacji REDCert.
REDCert
Certyfikacja REDCert2
DEKRA umożliwia swoim klientom uzyskanie dwóch certyfikatów REDCert (REDCert-EU i REDCert²) w ramach łączonej procedury certyfikacyjnej.
REDCert2