Pracownicy i społeczeństwo

DEKRA jest świadoma swojej odpowiedzialności społecznej. Dbamy o dobrostan naszych pracowników i szanujemy różnorodność w każdym aspekcie działalności.
W firmie i w całym łańcuchu dostaw zobowiązujemy się do:
> Przestrzegania praw pracowniczych, w tym wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
> Stosowania standardów społecznych DEKRA, opartych na wartościach MOP, takich jak:
 • Brak dyskryminacji i niekorzystnych warunków pracy.
 • Równość szans.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Godziwe wynagrodzenie i czas pracy.
 • Wolność zrzeszania się i dialogu.
 • Ochrona prywatności i wolność wypowiedzi.
 • Zwalczanie pracy dzieci, pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi.
Budujemy firmę opartą na szacunku, inkluzji i etyce, dbając o pozytywny wpływ na pracowników, społeczności i świat.
  W grupie DEKRA bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są na pierwszym miejscu.
  Globalny zespół ekspertów nieustannie dba o poprawę bezpieczeństwa pracy w całej firmie. Naszym celem jest wyeliminowanie wypadków i zapewnienie optymalnych warunków pracy.
  Gwarantujemy:
  • Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.
  • Przestrzeganie surowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Ciągły monitoring i doskonalenie procedur bezpieczeństwa.
  DEKRA troszczy się o dobrostan każdego pracownika, budując kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności.