Dane spółki

DEKRA Certification Sp. z o.o.
Adres: ul. Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław
biuro​.wroclaw@​dekra​.com
NIP: 899-24-08-842
KRS: 0000010810
BDO: 000606698
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 300.000 zł
Konto nr: PL80 1880 0009 0000 0011 0070 2000
Deutsche Bank Polska S.A.
Zarząd: Krystian Nowakowski (Prezes Zarządu)