Certyfikacja ISO 22716

Dobra Praktyka Produkcyjna Kosmetyków ISO 22716

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 1223/2009 oraz z polską ustawą z o kosmetykach, producenci kosmetyków zobligowani są do stosowania zasad GMP oraz legitymowania się odpowiednią dokumentacją, poświadczającą realizowanie tych zasad odpowiednim organom kontrolnym.

Certyfikacja ISO 22716 w DEKRA

Certyfikacja ISO 22716 w DEKRA pozwoliła wielu firmom, takim jak Twoja, poprawić skuteczność i efektywność działania oraz zredukować ryzyko dzięki wdrożeniu dobrych praktyk produkcyjnych.
Potrzebujesz audytu bez certyfikatu?
Na Twoje życzenie zrealizujemy również taką usługę.

Co to jest ISO 22716?

ISO 22716 to międzynarodowa norma, która określa zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) kosmetyków.
Standard opisuje m.in. wymagania w zakresie:
  • higieny produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu artykułów kosmetycznych oraz personelu,
  • pomieszczeń i wyposażenia,
  • surowców, opakowań i odpadów,
  • reklamacji,
  • korzystania z usług podwykonawców itd.
Certyfikat ISO 22716 wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną stanowi obiektywny dowód tego, że Twój system zarządzania spełnia wymagania prawne oraz stosowane na całym świecie wytyczne normy branżowej.

Dla kogo jest ISO 22716?

Standard ISO 22716 został przygotowany z myślą o wszystkich firmach produkujących kosmetyki.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość produktu, system GMP zgodny z ISO 22716 powinny wdrożyć wszystkie podmioty uczestniczące w produkcji, składowaniu, transporcie lub kontroli kosmetyków.
Ważne dla importerów i dystrybutorów
Importerzy i dystrybutorzy kosmetyków na rynek UE są zobligowani do upewnienia się, że każdy produkt kosmetyczny, który wprowadzają do obrotu, został wyprodukowany zgodnie z GMP i spełnia wymagania norm zharmonizowanych, takich jak ISO 22716.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA jest światowym liderem w obszarze usług dla bezpieczeństwa i jakości.
Certyfikacja prowadzona przez niezależną, rozpoznawalną jednostkę DEKRA stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań w auditowanym zakresie.
Audyty prowadzą polscy eksperci z wieloletnim doświadczeniem, znajomością normy i obowiązujących przepisów oraz specyfiki branży kosmetycznej.
Certyfikat, który znają i poważają firmy i instytucje w Polsce, Europie, i na świecie obiektywnie potwierdzi spełnienie przez Twoją firmę wymagań normy ISO 22716.