Ocena szkód rowerów elektrycznych

Usługa oceny uszkodzeń rowerów, pedeleków, rowerów typu s-pedelec i e-rowerów

Orzeczenie o szkodzie rowerowej wydawane jest w przypadku szkód, które dotyczą ubezpieczenia mienia ruchomego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku kolizji.
Na podstawie odpowiednich warunków ubezpieczenia nasi eksperci ustalają wszelkie informacje, które są wymagane do zachowania dowodów oraz jako podstawa do obsługi roszczeń.
Szacowanie szkód podlega negocjacjom i służy wyjaśnieniu faktów oraz zabezpieczeniu roszczeń. Oprócz wykonania dokumentacji fotograficznej, usługa obejmuje również słowny opis szkody oraz informację o prawdopodobieństwie jej wystąpienia.