Rozwiązania dla sieci telekomunikacyjnych i dostawców usług

Plany testów sieci i dostawców usług dopasowane do specyfikacji klienta

Zespół ekspertów DEKRA specjalizujących się w rozwiązaniach dla sieci telekomunikacyjnych i dostawców usług projektuje i definiuje konkretne plany testów zgodnie ze specyfikacjami naszych klientów.

O rozwiązaniach dla sieci telekomunikacyjnych i dostawców usług

Specjaliści DEKRA ds. sieci telekomunikacyjnych i rozwiązań dla dostawców usług są w stanie stworzyć plany testowe dostosowane do potrzeb klienta, aby spełnić jego dokładne wymagania. W ten sposób jesteśmy w stanie dokładnie przetestować całą infrastrukturę (sprzęt i oprogramowanie) oraz aplikacje pochodzące od różnych stron trzecich, aby zapewnić udane uruchomienie i działanie wszystkich usług.
Specjaliści DEKRA przeprowadzają wyczerpujące testy i metodyczne oceny wydajności całego sprzętu i oprogramowania firm trzecich przed każdym uruchomieniem. DEKRA oferuje szereg usług związanych z tymi procesami, w tym benchmarking, testy interoperacyjności i wydajności, aby zapewnić, że potrzeby różnych operatorów są zawsze spełnione, nawet jeśli korzystają z tej samej infrastruktury.
Pomagamy naszym klientom upewnić się, że ich produkty będą działać w infrastrukturze operatorów sieciowych, którzy są ich rynkiem docelowym, oraz że będą działać zgodnie z założeniami i definicjami dostawców usług. DEKRA zapewnia, że miejsca takie jak stadiony piłkarskie, biblioteki czy lotniska są wyposażone tak, aby spełnić wymaganą jakość świadczonych usług i postrzeganych wrażeń.