Ochrona zdrowia
Branża medyczna

Ochrona zdrowia

Placówki ochrony zdrowia należą do grupy podmiotów, które powinny szczególnie duży nacisk kłaść na jakość i bezpieczeństwo. Pacjenci są jednocześnie konsumentami usług medycznych, dlatego wymagają od szpitali lub przychodni spełnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.
Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód na to, że podmiot działający w branży medycznej spełnia międzynarodowe normy w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług, bezpieczeństwa danych, efektywności energetycznej oraz działalności zgodnie z zasadami kodeksu etycznego.
Usługi DEKRA dla branży ochrony zdrowia:
Audyty ochrony danych
Upewnij się, że Twoja firma spełnia wymagania dotyczące prywatności poprzez audyty i programy oceny prywatności danych.
Audyty ochrony danych
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych otrzymuje potwierdzenie wysokiego poziomu swoich kompetencji w formie certyfikatu wystawionego przez niezależną i renomowaną jednostkę.
Inspektor Ochrony Danych
Certyfikacja ISO 27701
Od czasu wprowadzenia GDPR (General Data Protection Regulation) temat ochrony danych staje się coraz ważniejszy dla wielu firm.
ISO 27701
Certyfikacja ISO 22301
Certyfikacja zarządzania ciągłością działania (BCM) zgodnie z normą ISO 22301 umożliwia szybkie wznowienie działalności biznesowej.
ISO 22301
Certyfikacja ISO 15224
Dzięki certyfikacji systemu QM zgodnie z normą EN 15224 potwierdzisz, że ciągła optymalizacja jakości opieki nad pacjentami jest dla Państwa priorytetem.
ISO 15224
Certyfikacja ISO 14001
Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001 w celu wykazania zrównoważonego działania.
ISO 14001
Certyfikacja ISO 50001
Popraw efektywność energetyczną swojej firmy dzięki systemowi zarządzania energią zgodnemu z normą ISO 50001.
ISO 50001
Certyfikacja HACCP
Sprawdzamy Twój system HACCP w ramach audytu i poświadczamy zgodność z wytycznymi Codex Alimentarius (łac. kodeks żywności).
HACCP
Certyfikacja PN-EN 14065 (RABC)
Certyfikat PN-EN 14065 od DEKRA pozwala udowodnić, że system kontroli jakości mikrobiologicznej, który wdrożyła pralnia, spełnia międzynarodowe standardy.
Certyfikacja PN-EN 14065 (RABC)
Audyt wg ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Audyt zgodności z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).
Audyt wg ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa