„Cyfrowa Gmina” - audyt KRI/KSC
„Cyfrowa Gmina” - audyt KRI/KSC

Konkurs „Cyfrowa Gmina”

Co to jest konkurs „Cyfrowa Gmina”?

Konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina” daje wszystkim gminom w Polce możliwość dofinansowania zadań w zakresie:
  • Cyfryzacji urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych
  • Edukacji cyfrowej dla JST
  • Zakupu sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
  • Obligatoryjnej analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST
  • W konkursie może wziąć udział każda (miejska, wiejska, miejsko-wiejska) gmina w Polsce. Dofinansowanie dla 1 gminy wynosi od 100 000 zł, nawet do 2 000 000 zł, i obejmie do 100% wydatków kwalifikowanych.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby przystąpić do konkursu, JST musi poddać się audytowi - diagnozie cyberbezpieczeństwa w zakresie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji usług publicznych.
Krok 1. Zarejestruj się na stronie rządowej.
Krok 2. Skontaktuj się z DEKRA, aby ustalić szczegóły, podpisać umowę i zarezerwować termin audytu KRI/KSC:
  • Audyt należy przeprowadzić w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.
  • Koszt audytu zostanie rozliczony w grancie.
  • Wyniki diagnozy zostaną dostarczone w postaci raportu zgodnie z wymaganym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa szablonem, z ewentualnymi rekomendacjami.
Krok 3. Prześlij formularz diagnozy, wypełniony przez uprawnionego audytora wiodącego DEKRA.
Szczegółowe instrukcje, regulamin oraz wzory dokumentów znajdziesz na stronie rządowej.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA od 20 lat audytuje m.in. urzędy gmin w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych.
Mamy doświadczony zespół audytorów, którzy nie tylko spełniają formalne wymagania (w tym Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu), ale również stale podnoszą swoje kwalifikacje.
Kompetencje, jakość przeprowadzanych audytów oraz bezstronność personelu DEKRA potwierdza m.in. prestiżowa akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).