Świadectwo zgodności VLOG

Standard VLOG - pasze bez GMO („VLOG Geprüft”)

Jesteś producentem pasz i chcesz zdobyć nowych kontrahentów i nowe rynki w Unii Europejskiej?
Standard VLOG jest dla Ciebie, jeśli chcesz mieć obiektywny dowód dla swoich klientów, potwierdzający brak stosowania technik genetycznych podczas produkcji pasz.
Takim dowodem będzie oznaczenie Twoich produktów znakiem graficznym „Geprüft”.

Weryfikacja zgodności VLOG w DEKRA

Proces certyfikacji VLOG („Geprüft”) w DEKRA obejmuje następujące etapy:
1. Sprawdzenie dokumentacji opisującej system bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
2. Audit w przedsiębiorstwie.
3. Przedstawienie raportu z auditu (wraz z ustalonymi propozycjami rozwiązania ewentualnych niezgodności stwierdzonych przez auditorów).
4. Wystawienie Świadectwa Zgodności, nadzorowanego przez DEKRA Certification Sp. z o.o. i VLOG.
Firma, która uzyska Świadectwo Zgodności VLOG od DEKRA ma możliwość stosowania znaku graficznego „Geprüft”, zgodnie z zasadami określonymi przez właściciela standardu, Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.
Z DEKRA współpracują eksperci z wieloletnim stażem i doświadczeniem branżowym.
5. Coroczne audity recertyfikacyjne.

Co to jest VLOG?

Standard VLOG został stworzony przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.
DEKRA Certification Sp.z o.o. jest uznaną przez Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) jednostką certyfikacyjną, uprawnioną do przeprowadzania weryfikacji na zgodność ze standardem VLOG („Geprüft”).
Oferujemy Państwu audity realizowane przez polskich auditorów z uprawnieniami VLOG.
Standard i znak „VLOG geprüft” potwierdzają, że pasze są nadzorowane pod kątem stosowania technik genetycznych i zawartości składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

Dla kogo jest VLOG?

Weryfikację zgodności z wymaganiami standardu VLOG („Geprüft”) w zakresie użycia GMO polecamy przede wszystkim:
  • producentom i przetwórcom pasz,
  • operatorom mobilnych mieszalni pasz,
  • przedsiębiorstwom rolniczym w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • przedsiębiorstwom handlowym i logistycznym, które zajmują się transportem, magazynowaniem lub handlem paszami.