Audytor wiodący ISO 27001

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA pracownicy i pracodawcy w Polsce uzyskują przewagę nad konkurencją i osiągają sukces w całej Unii Europejskiej. Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą egzaminu pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.
Z satysfakcją informujemy, że DEKRA Certification sp. z o.o. uaktualniła program certyfikacji audytorów wiodących zgodnie z najnowszą wersją normy ISO/IEC 27001:2022. Uruchomiliśmy możliwość uzyskania certyfikatu audytora wiodącego wg ISO/IEC 27001:2022 dla certyfikowanych przez DEKRA auditorów wiodących wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w ramach tzw. egzaminów przejścia lub nowych kandydatów w ramach pełnego procesu certyfikacji. Ponadto uruchomiliśmy możliwość przeprowadzania pełnego procesu certyfikacji w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii ICT.
W okresie przejściowym funkcjonowania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO/IEC 27001:2022 wszystkie certyfikaty auditorów wiodących wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (stara norma) wygasają lub zostaną wycofane nie później niż 31.10.2025 o czym indywidualnie poinformujemy zainteresowane osoby.
Każda certyfikacja lub recertyfikacja auditorów wiodących ISO 27001 wg. PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (stara norma) musi się zakończyć decyzją Gremium do dnia 29.04.2024 (tj. poniedziałek). Od dnia 30.04.2024 (wtorek) możliwa jest certyfikacja lub recertyfikacja auditorów wiodących ISO 27001 wyłącznie wg ISO/IEC 27001:2022 (nowa norma).

Certyfikacja osób w DEKRA

Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.
DEKRA Certification otrzymała AKREDYTACJĘ Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikację audytorów wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji!
Co daje certyfikat dla Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?
DEKRA to wyróżniające się na rynku polskim programy certyfikacji osób w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO/IEC 17024 w obszarach ISO 27001 oraz rozporządzenia RODO/GDPR.
Aby uzyskać certyfikat DEKRA kandydat musi wykazać się nie tylko znajomością normy ISO 27001, ale też wiedzą i doświadczeniem w zakresie techniki informatycznej, bezpieczeństwa informacji i audytowania.

Korzyści dla pracodawcy

  • Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja jest operatorem usług kluczowych (zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa), czy świadczy usługi w obszarze IT, czy też realizuje inne zadania, których powodzenie zależy m.in. od odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem informacji, stosowanie wymagań ISO 27001 to podstawa.
    • W zapewnieniu skuteczności i efektywności podejmowanych w tym obszarze działań pomogą Ci kompetentni pracownicy.
  • Certyfikacja pracowników w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji to większa wiarygodność organizacji w świecie pełnym cyber zagrożeń.

Korzyści dla pracownika

  • Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.
  • Aby móc realizować wybrane audyty bezpieczeństwa systemu informacyjnego, musisz spełnić szczegółowe wymagania określone przez dyrektywy, ustawy, normy i rozporządzenia. Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę badającą zgodność jest często jednym z takich wymogów.
  • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA zyskasz ważny atut w rozmowach z pracodawcą, a Twoja pozycja konkurencyjna na rynku pracy Unii Europejskiej znacząco wzrasta.
Jakie wymagania musisz spełnić?
Jak wygląda proces certyfikacji przejścia na nową normę ISO/IEC 27001:2022?
Typ i charakter egzaminu przejścia na nową normę ISO/IEC 27001:2022
Terminy egzaminów
Recertyfikacja – czyli jak przedłużyć ważność certyfikatu?
Cennik certyfikacji audytorów wiodących ISO 27001: obowiązuje od 15.07.2023
Jakie masz prawa i obowiązki?
Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacji
Uznane jednostki szkoleniowe