Certyfikacja ISO 46001

Wykorzystaj potencjał Systemu Zarządzania Efektywnością Wodną z ISO 46001

Norma ISO 46001 to odpowiedź na wyzwania zrównoważonego gospodarowania wodą, umożliwiająca organizacjom każdej wielkości efektywne zarządzanie zasobami wodnymi.

System Zarządzania Efektywnością Wodną (SZEW) pozwala na dokładny monitoring zużycia wody i wprowadzenie działań optymalizacyjnych, co przekłada się na redukcję kosztów i oszczędność zasobów.

Co to jest ISO 46001?

Norma ISO 46001 promuje ciągłe doskonalenie i zachęca organizacje do regularnej oceny swoich systemów zarządzania wodą. Ten międzynarodowy standard wskazuje sposoby poprawy efektywności wodnej, takie jak optymalizacja procesów, wodooszczędne urządzenia i systemy, a także inteligentne rozwiązania. Jest on przydatny również do projektowania nowych obiektów lub modernizacji istniejących.
Dzięki monitorowaniu zużycia wody organizacje mogą eksplorować różnorodne strategie oszczędzania wody, w tym systemy recyklingu i modernizację procesów.

Dla kogo przeznaczony jest certyfikat ISO 46001?

Certyfikacja ISO 46001 jest kluczowa dla organizacji intensywnie korzystających z zasobów wodnych, zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych, jak i sektorów o wysokim zapotrzebowaniu na wodę, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, tekstylny oraz branża HoReCa.
Norma ta ma zastosowanie dla każdej organizacji, która dąży do:
 • osiągnięcia efektywnego wykorzystania wody poprzez podejście „ograniczaj, wymieniaj lub ponownie wykorzystuj”,
 • ustalania, wdrażania i utrzymywania efektywności wodno-ściekowej,
 • ciągłego polepszania efektywności wodnej.

Proces certyfikacji ISO 46001

Przebieg procesu certyfikacji ISO 46001 krok po kroku:
 • Audyt wstępny (opcjonalnie)
  Przeprowadzenie spotkania informacyjnego w celu uzyskania informacji wstępnych i przeglądu dokumentacji.
 • Audyt certyfikujący
  Audytorzy DEKRA sprawdzają dokumentację dotyczącą systemu zarządzania efektywnością wodną w miejscu działania organizacji.
 • Przyznanie certyfikatu ISO 46001
  Otrzymywanie certyfikatu i znaku DEKRA po udanym procesie certyfikacji.
 • Audyty monitorujące
  Coroczne audyty nadzoru, mające na celu sprawdzenie, czy wymagania normy są nadal właściwie wdrażane i przestrzegane w praktyce.
 • Recertyfikacja
  Odnowienie certyfikacji w celu potwierdzenia ciągłego przestrzegania standardów ISO 46001.

Zrównoważone zarządzania wodą z certyfikatem ISO 46001

Certyfikacja ISO 46001 podkreśla odpowiedzialne zarządzanie wodą, minimalizując ryzyko jej niedoboru i promując środowiskową odpowiedzialność. Wdrażanie tego standardu to krok ku zrównoważonemu rozwojowi, wzmacniający reputację firmy jako świadomego użytkownika zasobów wodnych.
Wspierając strategie ESG (Environmental, Social, Governance), ISO 46001 przyczynia się do efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi, redukcji kosztów operacyjnych oraz ograniczenia środowiskowego wpływu działalności firmy, co sprzyja osiągnięciu celów ONZ związanych z:
 • Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności.
 • Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 • Cel 13: Działania na rzecz klimatu.
 • Cel 14: Życie pod wodą.

Uzyskaj Certyfikat ISO 46001 z DEKRA

Eksperci DEKRA specjalizują się w ocenie systemów zarządzania efektywnością wodną, dokładnie analizując wzorce zużycia wody, mierniki efektywności i praktyki zarządzania w Twojej organizacji.
Certyfikaty przyznawane przez DEKRA, uznawane na całym świecie, nie tylko podnoszą prestiż organizacji, ale także potwierdzają ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Dołącz do liderów w zrównoważonym zarządzaniu wodą i zdobądź międzynarodowe uznanie, wyznaczając standardy w efektywnym wykorzystaniu zasobów wodnych.