Zarządzanie i ład korporacyjny

Zrównoważony rozwój jest fundamentem zarządzania i ładu korporacyjnego grupy DEKRA. Odnosimy się do niego w naszej misji bycia globalnym partnerem dla bezpiecznego i zrównoważonego świata.
Nasze holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju obejmuje:
  • stopniowe wdrażanie wytycznych do wszystkich standardów i procesów firmy;
  • konsekwentną realizację na każdym szczeblu struktury korporacyjnej;
  • wartości takie jak zgodność z przepisami, uczciwość i etyka.
Dzięki nim cieszymy się zaufaniem naszych partnerów oraz rosnąca wiarygodnością marki DEKRA wśród polskich i międzynarodowych decydentów, organizacji i instytucji.
    DEKRA stawia na transparentność. Nie tylko oferujemy rzetelne usługi, ale też informujemy interesariuszy o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, w tym o celach i działaniach, które podejmujemy oraz o usługach, których realizacja może pomóc naszym klientom w realizacji ich strategii sustainability.
    DEKRA składa sprawozdania zgodnie z Kodeksem Zrównoważonego Rozwoju (DNK) i regularnie publikuje magazyn poświęcony zrównoważonemu rozwojowi .