Wyceny wartości rowerów elektrycznych

Realizujemy eksperckie wyceny wartości rowerów.

DEKRA jest to także właściwe miejsce, jeśli chodzi o ustalenie wartości zakupu, sprzedaży lub wymiany rowerów elektrycznych. Dysponujemy wiedzą ekspercką, dzięki której nasi specjalści właściwie i dokładnie wyceniają rowery.
Wszystkie szczegóły dotyczące roweru elektrycznego są rejestrowane, a każdy z czynników związanych z wartością jest w sposób zrozumiały udokumentowany i uwzględniony w wycenie.
Oznacza to, że zapewniamy wiarygodną podstawę do określenia wartości zakupu lub sprzedaży rowerów typu S-pedelek, pedeleków lub rowerów konwencjonalnych.