IT
Branża informatyczna

IT

Rynek IT jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i najszybciej rozwijajacych się na świecie.
DEKRA pomaga w opracowywaniu nowych produktów, wchodzeniu na nowe rynki, oraz wydaje certyfikaty potwierdzajace spełnienie określonych norm.
Certyfikacja ISO/IEC 27001
Certyfikacja ISO 27001 w DEKRA pozwoliła wielu organizacjom, takim jak Twoja, zminimalizować ryzyko, zawrzeć nowe, wartościowe umowy, i wzmocnić pozytywny wizerunek.
ISO/IEC 27001
Certyfikacja ISO 27701
Od czasu wprowadzenia GDPR (General Data Protection Regulation) temat ochrony danych staje się coraz ważniejszy dla wielu firm.
ISO 27701
Diagnostyka bezpieczeństwa informacji (ISO 27002)
Norma ISO 27002 powstała jako merytoryczne rozwinięcie ISO 27001 i stanowi wytyczne implementacyjne oparte o rekomendowane „dobre praktyki”.
ISO 27002
Certyfikacja ISO 20000-1
Technologia informacyjna i związane z nią procesy zarządzania usługami odgrywają nieodzowną rolę dla większości firm.
ISO 20000-1
Audyty ochrony danych
Upewnij się, że Twoja firma spełnia wymagania dotyczące prywatności poprzez audyty i programy oceny prywatności danych.
Audyty ochrony danych
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych otrzymuje potwierdzenie wysokiego poziomu swoich kompetencji w formie certyfikatu wystawionego przez niezależną i renomowaną jednostkę.
Inspektor Ochrony Danych
Certyfikacja ISO 22301
Certyfikacja zarządzania ciągłością działania (BCM) zgodnie z normą ISO 22301 umożliwia szybkie wznowienie działalności biznesowej.
ISO 22301
Certyfikacja ISO 50001
Popraw efektywność energetyczną swojej firmy dzięki systemowi zarządzania energią zgodnemu z normą ISO 50001.
ISO 50001
Badania i certyfikacja wyrobów
Dzięki globalnej sieci nowoczesnych laboratoriów i doświadczonych ekspertów DEKRA może przeprowadzić kompletny audyt całego łańcucha dostaw.
Badania i certyfikacja wyrobów