Bezpieczeństwo wyrobów – przypominamy o zmianach wymagań dot. zawartości niektórych substancji

Bezpieczeństwo wyrobów – przypominamy o zmianach wymagań dot. zawartości niektórych substancji

22 maj 2019

Wymagania dla producentów, importerów i dystrybutorów wprowadzających wyroby na rynek Unii Europejskiej:

 

Nowy załącznik II do dyrektywy RoHS

W dniu 22 lipca br. w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowy załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE (RoHS). Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą zweryfikować, czy wyroby gotowe, które wprowadzają na rynek unijny, nie zawierają substancji objętych ograniczeniem o niedopuszczalnym stężeniu.

Lista ww. substancji została rozszerzona dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z 31.03.2015 r. o ftalany: DEHP, BBP, DBP, DIBP.


Wyjątki od wprowadzonej zasady:

  • W przypadku wyrobów medycznych oraz przyrządów do nadzoru i kontroli ograniczenie w zakresie ftalanów zacznie obowiązywać 22 lipca 2021 r.
  • Ograniczenie w zakresie ftalanów nie ma zastosowania do przewodów i części zamiennych wprowadzonych do obrotu przed 22 lipca 2019 r., jak również do wyrobów medycznych oraz przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed 22 lipca 2021 r.
  • Zmieniony załącznik nie obowiązuje w zakresie DEHP, BBP i DBP zabawek, dla których obowiązują odrębne regulacje.

 

Pełna treść załącznika II do dyrektywy RoHS »

Czytaj więcej o badaniach i certyfikacji wyrobów »


Wymagania dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Przypominamy o wprowadzonej we wrześniu ur. nowelizacji rozporządzenia (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. wprowadziło dodatkowe wymagania w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a więc np. w opakowaniach na produkty spożywcze, akcesoriach kuchennych itp.

 

Czytaj więcej o badaniach laboratoryjnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością »

 

PS Niedawno eksperci Grupy DEKRA w Polsce przeprowadzili webinar nt. wymagań UE dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Nagranie tego i innych eksperckich webinarów DEKRA można obejrzeć bezpłatnie, po wypełnieniu formularza subskrypcji / dostępu do archiwum na stronie https://industrial.dekra.pl/webinaria-dostep-do-archiwum.html

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...