Certyfikacja ISO 45001

Zapewnij bezpieczne i zdrowe miejsca pracy dzięki certyfikacji ISO 45001

Nowoczesne BHP wykracza daleko poza podstawowe zapobieganie wypadkom.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (HSMS) uwzględnia wszystkie zagrożenia, które mogą powodować dolegliwości fizyczne związane z pracą lub niepełnosprawność zawodową.

O certyfikacji ISO 45001

W celu zminimalizowania ryzyka operacyjnego dla pracowników, ISO 45001 formułuje wymagania dla kompleksowego, nowoczesnego systemu BHP. Zastępując dotychczasową, powszechnie stosowaną normę OHSAS 18001, ISO 45001 od marca 2018 roku jest jedyną międzynarodową niezależną normą dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w działalności operacyjnej.
Nasi eksperci certyfikują Wasz system zarządzania BHP zgodnie z normą ISO 45001, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty bezpieczeństwa pracy - zarówno te związane z procesami operacyjnymi, jak i te wynikające ze stresu związanego z pracą, który może wywoływać choroby psychiczne.
Procedura certyfikacji ISO 45001
 • Informacje i audyt wstępny (opcjonalnie)
  Spotkanie informacyjne (telefoniczne lub osobiste), spotkanie projektowe na miejscu i przygotowanie do certyfikacji, w tym sprawdzenie dokumentów.
 • Certyfikacja na miejscu
  Analiza gotowości z oceną i przeglądem opisu systemu zarządzania, przeglądem udokumentowanych procesów oraz opcjonalnie post-audit (przegląd działań korygujących).
 • Raport z audytu i ocena
  Dokumentacja z auditu i oceny systemu zarządzania.
 • Certyfikat i znak DEKRA
  Po pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacji otrzymujesz swój certyfikat i znak DEKRA (o maksymalnej ważności 3 lat).
 • Pierwszy audyt nadzoru
  Co 12 miesięcy przeprowadzany jest audyt nadzorujący praktycznego wdrożenia.
 • Drugi audyt nadzoru
  Powtórny audyt praktycznego wdrożenia systemu zarządzania.
 • Recertyfikacja
  Trzy lata po pierwszej certyfikacji, kroki od 2 do 6 są powtarzane podczas audytu recertyfikacyjnego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia

 • Bogate know-how DEKRA czyni z nas idealnego partnera.
 • Oprócz certyfikacji ISO 45001 oferujemy również usługi certyfikacyjne w zakresie przejścia z OHSAS 18001 na najnowszy standard zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Jesteśmy neutralnym dostawcą usług testowych i posiadamy wieloletnie doświadczenie we wszystkich sektorach.
 • Audytorzy DEKRA są do Twojej dyspozycji w całej Polsce, ułatwiając przeprowadzenie inspekcji HSMS na miejscu.
 • Dzięki uznanemu certyfikatowi i znakowi DEKRA wzmacniasz swoją pozycję konkurencyjną i budujesz zaufanie swoich klientów.
Szybka wycena dla jednej lokalizacji
Twoja firma ma jedną lokalizację? Wypełnij formularz, by otrzymać natychmiastową wycenę certyfikacji na podstawie amerykańskiej akredytacji ANAB.
Uzyskaj wycenę
Kompleksowa wycena dla kilku lokalizacji
Twoja firma ma kilka lokalizacji? Skorzystaj z jednego wniosku, aby uzyskać spersonalizowaną ofertę dla wszystkich oddziałów.
Wypełnij wniosek