Lotnictwo i kosmonautyka
Przemysł lotniczy i kosmonautyczny

Lotnictwo i kosmonautyka

Branża lotnicza i kosmonautyczna staje przed wyzwaniem odpowiedniej kooperacji i koordynacji działań nie tylko wewnątrz organizacji ale też posród wielu dostawców.
Certyfikat DEKRA to dowód na wysoką jakość na wszystkich poziomach łańcucha bezpieczeństwa w obszarach projektowania, produkcji sprzętu lotniczego, wyposażenia lotniczego, części zamiennych, zaopatrzenia, obsługi i utrzymania ruchu, magazynowania, napraw bieżących, okresowych i głównych, konserwacji, obsługiwania pasażerów i ładunków, a także samej organizacji i operacji prowadzenia lotów.
Certyfikacja EN 9100
EN 9100 (w Polsce PN-EN 9100) to europejska specyfikacja techniczna, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w branży lotniczej i kosmonautycznej.
EN 9100
Certyfikacja ISO 9001
Certyfikacja Państwa systemów zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 jest warunkiem wstępnym wdrożenia optymalnego standardu jakości.
ISO 9001
Certyfikacja ISO 22301
Certyfikacja zarządzania ciągłością działania (BCM) zgodnie z normą ISO 22301 umożliwia szybkie wznowienie działalności biznesowej.
ISO 22301
Certyfikacja ISO 14001
Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001 w celu wykazania zrównoważonego działania.
ISO 14001
Certyfikacja ISO 45001
ISO 45001 zapewnia skuteczny zestaw określonych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
ISO 45001
Certyfikacja ISO 50001
Popraw efektywność energetyczną swojej firmy dzięki systemowi zarządzania energią zgodnemu z normą ISO 50001.
ISO 50001
Certyfikacja ISO/IEC 27001
Certyfikacja ISO 27001 w DEKRA pozwoliła wielu organizacjom, takim jak Twoja, zminimalizować ryzyko, zawrzeć nowe, wartościowe umowy, i wzmocnić pozytywny wizerunek.
ISO/IEC 27001
Audyty ochrony danych
Upewnij się, że Twoja firma spełnia wymagania dotyczące prywatności poprzez audyty i programy oceny prywatności danych.
Audyty ochrony danych
Badania i certyfikacja wyrobów
Dzięki globalnej sieci nowoczesnych laboratoriów i doświadczonych ekspertów DEKRA może przeprowadzić kompletny audyt całego łańcucha dostaw.
Badania i certyfikacja wyrobów