Certyfikacja systemu zarzadzania jakością IATF 16949 w branży motoryzacyjnej

Certyfikacja systemu zarzadzania jakością IATF 16949 w branży motoryzacyjnej

07 lip 2021

W zeszłym tygodniu na naszym blogu pojawiła się pierwsza część wywiadu z naszym ekspertem. Tomasz Romaniuk wyjaśnił nam m.in. do kogo skierowany jest standard IATF i jak poprzez jego wdrożenie wspieramy zrównoważony rozwój naszej firmy.

Poniżej znajdziecie kolejną dawkę wiedzy dotyczącą systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

 

D: Jaki są korzyści z wdrożenia IATF 16949?

TR: Korzyści jest wiele, ale szczegółowo opiszę kilka z nich.

Po pierwsze, jeśli organizacja chce dostarczać wyroby do przemysłu motoryzacyjnego to bez certyfikacji IATF 16949:2016 jest to niemożliwe.

Wartością dodaną jest również prestiż, gdyż każda organizacja produkująca dla branży automotive jest postrzegana jako ta „z górnej półki”. Wtedy dotarcie do innych branż i zdobycie zaufania kontrahentów jest już dużo łatwiejsze.

Ponad to, dzięki wprowadzeniu wymagań IATF nasze procesy stają się bardziej zoptymalizowane i są w odpowiedni sposób nadzorowane przez Jednostki Certyfikujące.   

Kolejną korzyścią jest minimalizacja ryzyka dostarczenia wadliwych produktów.  Poprzez odpowiednie zabezpieczenia i kontrole, przedsiębiorstwo jest w stanie uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, a przede wszystkim dodatkowych kosztów.

 

D: Jak wygląda przebieg procesu certyfikacji? Na jakie etapy można go podzielić?

TR: Organizacja musi wdrożyć wymagania certyfikacyjne. Może zrobić to samodzielnie albo przy pomocy zewnętrznych konsultantów. Następnie należy zgłosić gotowość do wybranej Jednostki Certyfikującej akredytowanej przez IATF.

Co ważne, aby przystąpić do pierwszej certyfikacji IATF, system musi działać w organizacji co najmniej 12 miesięcy. W innym przypadku możemy wystąpić o tzw. potwierdzenie zgodności, które nie jest certyfikatem i obowiązuje tylko przez 12 miesięcy.

Jeśli system zarządzania jakością funkcjonuje od co najmniej roku i mamy podpisaną umowę z Jednostką Certyfikującą rozpoczyna się cały proces auditu.

W pierwszej kolejności skontaktuje się z Państwem auditor i ustali terminy 1 i 2 etapu certyfikacji. Zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie szeregu informacji, w tym dokumentacji systemowej w celu przygotowania planu auditu.

Podczas etapu nr.1 auditor sprawdzi, czy nasza organizacja jest gotowa do przystąpienia do certyfikacji poprzez ewaluację dokumentacji, oceny zakładu, sprawdzenie zakresu itp.

Jeśli decyzja auditora jest pozytywna następuje przejście do etapu nr 2. Ekspert na podstawie planu przeprowadza proces oceny organizacji. Następnie, zgodnie z mapą procesu, auditor sprawdza wypełnienie wymagań standardu IATF 16949:2016.

Podczas pobierania próbek (w postaci dokumentacji, obserwacji, czy rozmów) może się okazać, że auditor nie znajduje dowodu na spełnienie wymagań.  W tej sytuacji ekspert określi niezgodność z wymaganiami IATF.

Jeśli w organizacji nie wystąpiły żadne niezgodności, wówczas po sprawdzeniu dokumentacji przez osobę z prawem Veta, zostanie wydany certyfikat, którego okres ważności wynosi 3 lata.

Gdyby stwierdzone zostały jakieś niezgodności organizacja będzie musiała zidentyfikować ich przyczynę źródłową i wprowadzić odpowiednie działania korygujące. Po akceptacji tych działań przez auditora i weryfikacji dokumentacji przez osobę z prawem Veta certyfikat również zostanie wydany.

W okresie obowiązywania certyfikatu nastąpią jeszcze dwa audity podtrzymania certyfikacji.

 

6. DEKRA: Jak dużym wyznaniem pod względem logistycznym jest wdrożeni standardu IATF?

TR: Spełnienie wszystkich wymagań jest dość pracochłonne i wymagające dla firmy. Nierzadko zdarzają się niezgodności, które niosą za sobą konieczność wdrożenia dodatkowych działań korygujących i kolejnych audytów.  Jeśli organizacja pierwszy raz podchodzi do procesu certyfikacji, to prawie na pewno możemy spodziewać się większej liczby potrzebnych korekt.

Jednak to właśnie dlatego, przyznanie certyfikatu IATF to tak duży prestiż i wyróżnienia w branży.

 

D: Dziękuję za rozmowę.

 

Dowiedz się więcej IATF 16949!

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...