IATF 16949:2016 - przewaga w wyścigu po jakość produktu w przemyśle motoryzacyjnym

IATF 16949:2016 - przewaga w wyścigu po jakość produktu w przemyśle motoryzacyjnym

06 lip 2021

Norma IATF 16949:2016 to specyfikacja techniczna ISO, która gwarantuje jakość w branży motoryzacyjnej. Zastępując standard ISO/TS 16949, jest ona powszechnie stosowaną międzynarodową normą w zarządzaniu jakością, ciągłym doskonaleniu oraz minimalizacji błędów i strat w całym łańcuchu dostaw w branży automotive.

Opracowany przez International Automotive Task Force (IATF) na bazie ISO 9001, standard IATF 16949 harmonizuje wymagania amerykańskich, niemieckich, francuskich i włoskich norm systemów zarządzania w zakresie globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Pomimo ogólnoświatowego zasięgu, dotyczy on nie tylko dostawców pierwszego rzędu, ale obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa dostarczające materiały, komponenty, podzespoły i usługi na linie produkcyjne i montażowe pojazdów drogowych, niezależnie od ich wielkości.

Dlaczego warto przejść certyfikację według normy IATF 16949? Jakie wyzwania stoją przed biznesem na drodze do wdrożenia standardu? Jakie przełożenie ma pomyślne przejście certyfikacji na politykę pro-ekologiczną firmy? 3,2,1…. IATF start!

Jakie możliwości przed firmą otwiera wdrożenie IATF 16949?

Kluczową korzyścią jest wzrost jakości oferowanych produktów i redukcja kosztów wadliwych części. Specyfikacja wymaga procesowego podejścia do zarzadzania jakością, co w efekcie pozwala na poznanie wzajemnych powiązań między procesami i skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem błędu.

Certyfikat IATF 16949  to także szansa na pozyskanie nowych kontraktów w skali globalnej. Dla większości  światowych liderów branży motoryzacyjnej i ich dostawców certyfikat IATF 16949 jest warunkiem sine qua non zawarcia umowy. Stanowi on zatem wymóg konkurencyjności i przepustkę do rozwoju biznesu, którą dyktuje sama specyfika branży.

Poza oczywistą poprawą wizerunku marki i jej wiarygodności, certyfikat IATF 16949 redukuje również liczbę audytów wymaganych przez kontrahentów. Jest zatem kluczem nie tylko do większej wydajności procesu produkcji, ale także jego efektywnej administracji.

Czy wdrożenie IATF ma jakieś odzwierciedlenie w proekologicznym podejściu/zrównoważonym rozwoju firmy?

Jakość i zrównoważony rozwój idą w parze. W istocie, norma IATF jest pierwszym standardem zarządzania jakością w branży automotive, która w sposób bezpośredni adresuje potrzebę wyposażenia systemu zarządzania jakością o wymogi corporate resposnability, w tym w zakresie polityki antykorupcyjnej, kodeksu postępowania pracownika oraz polityki informowania o nieprawidłowościach.

Jednak, choć standard IATF 16949 zakłada doskonalenie procesów wytwarzania w celu ograniczenie odpadów w całym cyklu rozwoju produktu, od projektu po serwisowanie, nie precyzuje on jednoznacznie wymagań wobec systemu jakości z zakresie polityki zrównoważonego rozwoju firmy.

Wymagania te weryfikuje za to praktyka biznesu, bowiem, aby sprostać rosnącym wymaganiom interesariuszy branży (stron zainteresowanych)  i dorównać do wyśrubowanych standardów pro-środowiskowych otoczenia biznesowego, firma stoi przed coraz bardziej złożoną misją ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne produktów i komponentów. Większość klientów branży motoryzacyjnej oczekuje od dostawcy proaktywnego podejścia m.in. do

  • redukcji energii i konsumpcji wody
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych 
  • zwiększenia wykorzystania energii odnawialnych
  • usprawnienia gospodarki zarządzania odpadami
  • szkoleń pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Wyścig po wyższą jakość w przemyśle motoryzacyjnym nie jest zatem biegiem krótkodystansowym i wymaga przemyślanej strategii z uwzględnieniem działań na rzecz środowiska. Certyfikat IATF 16949 zapewnia w tym wyścigu znaczną przewagę nad konkurentami.

Co może być największym wyzwaniem dla firmy starającej się o uzyskanie standardu IATF 16949? Jakie nieprawidłowości pojawiają się najczęściej?

Organizacje idealne nie istnieją. Szacuje się, że na całym świecie jedynie 3-4% audytów IATF kończy się zupełnym brakiem niezgodności. Najczęściej występujące niezgodności dotyczą dokumentacji produktowej i wynikają z rozbieżności pomiędzy analizą FMEA (ang. Failure mode and effects analysis), a  Planem Kontroli (Control Plan).

FMEA, czyli analiza rodzajów i skutków możliwych błędów, to metoda zarządzania jakością, której celem jest identyfikacja zagrożeń i zapobieganie problemom, które mogą wystąpić na etapie projektowania lub produkcji. Analizę tę wykonuje się dla każdego procesu i produktu.

Plan Kontroli zaś, to podstawowy dokument stosowany do zaplanowania kontroli produktu lub procesu, pozwalający na bieżące monitowanie produkcji pod kątem wdrażanych ulepszeń i unikania powielania błędnych nawyków. Dobry Plan Kontroli powstaje na podstawie rzetelnej analizy FMEA i zawiera instrukcje dotyczące szeregu działań, w tym tych podjętych w przypadku wykrycia niezgodności.

W praktyce do najczęstszych potknięć firmy starającej się o uzyskanie standardu IATF dochodzi właśnie na podstawowym etapie przeprowadzania analizy FMEA i tworzenia Planu Kontroli. Często wyniki analizy nie znajdują odzwierciedlenia w Planie Kontroli, a sam plan tworzony jest przez jedną osobę. Kluczem do sukcesu jest tu jednak praca interdyscyplinarna i zaangażowanie zróżnicowanego zespołu osób uczestniczących w całym procesie produkcji - od operatora, poprzez technologa, konstruktora, po specjalistę ds. jakości i kierownika obszaru.

Nie należy przy tym zapominać, że każda wykryta nieprawidłowość jest w istocie szansą na ulepszenie i zwiększenie efektywności na drodze do ciągłego doskonalenia produktu w przemyśle, który nie zwalnia tempa w wyścigu po jakość.

 

 

 

Kategoria: Motoryzacja

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...