IATF – nowe wymagania związane z osiąganiem celów określonych przez OEM od czerwca!

IATF – nowe wymagania związane z osiąganiem celów określonych przez OEM od czerwca!

28 kwi 2021

W lutym bieżącego roku IATF wydał kolejną edycję zatwierdzonych interpretacji (SI) do Rules 5th edition.

Edycja ta zawiera teraz dodatkowe i zaktualizowane oraz uszczegółowione wyjaśnienia wymagań audytowych IATF 16949 (SI 26-28).


Zmiany zaczną obowiązywać 30 czerwca 2021 roku.


Zmiany w umowie pomiędzy jednostką certyfikacyjną a klientem nie są wymagane, ponieważ Szczegółowe Warunki Certyfikacji odnoszą się do wszystkich obowiązujących zasad zawartych w Rules 5th edition oraz obowiązujących zatwierdzonych interpretacji (SI).

 


Co się zmieni w certyfikacji IATF?

 

Nowe zatwierdzone interpretacje odnoszą się do następujących punktów Rules 5th edition:

  • określenia dnia audytowego (5.2),
  • planu audytu (5.7.2),
  • tabeli dokumentowania wyników procesu planowania audytu (Aneks 3).WAŻNE: Od momentu wejścia w życie nowych interpretacji wszystkie certyfikowane organizacje obsługujące klientów IATF OEM będą zobowiązane do dostarczenia wszystkich kart wyników IATF OEM na 3 miesiące przed planowanym audytem.

 


Czy zmieni się czas audytu IATF?

 

Tabela Dokumentowania Wyników Procesu Planowania Audytu (Aneks 3) została zaktualizowana tak, aby dostosować wynik planowania audytu do metody kalkulowania dnia audytowego w oparciu o ryzyko.

Jeśli cele jakości i wydajności dostaw IATF OEM nie zostaną osiągnięte, jednostka certyfikująca wydłuży czas audytu zgodnie z nowymi zasadami. Audytor DEKRA wykorzysta dodatkowy czas na przegląd działań naprawczych w odniesieniu do ww. celów, a także ryzyk związanych z podobnymi procesami lub produktami.

Dodatkowy czas audytu jest również wymagany, gdy audytor jednostki certyfikacyjnej odkryje brakujące cele jakościowe lub w zakresie dostawy IATF OEM podczas sesji weryfikacji danych  i przeglądu zmian przed rozpoczęciem audytu.

 


Czy można uniknąć dodatkowych godzin audytu?

 

Audytor DEKRA sprawdza i ocenia nieosiągnięte cele uszeregowane według priorytetów w odniesieniu do ryzyka ponoszonego przez klienta, trendów wydajnościowych oraz nieefektywnych procesów. Punktem odniesienia są tu informacje zawarte w sekcji 5.7.1.

Minimalna liczba dodatkowych godzin audytu IATF 16949 zależy od:

  • liczby pracowników OEM,
  • liczby klientów IATF OEM, u których wykryto niespełnione cele jakości i dostaw.


W wyjątkowych sytuacjach organizacja może uniknąć dodatkowych godzin audytu, o ile dostarczy dowody potwierdzające efektywne wdrożenie skutecznych działań naprawczych. (Dowody muszą zostać zaakceptowane przez audytora).

 


Chcesz wiedzieć więcej?

 

 

Skontaktuj się z DEKRA:

 

Kategoria: Motoryzacja

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...